Ngày 6/8/2022, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tiếp đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ đến kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu các giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho các cộng đồng dân cư nông thôn tỉnh An Giang gắn với sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý chất thải và bảo vệ môi trường”.

Đề tài do Trường Đại học An Giang chủ trì thực hiện và do TS Đỗ Thị Thu Huyền – Trưởng phòng Quản lý khoa học - Quan hệ đối ngoại, Viện Môi trường và Tài nguyên ĐHQG-HCM làm chủ nhiệm.
Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu đề xuất và triển khai trình diễn được các mô hình trang trại sinh thái tập trung khép kín hướng đến không phát thải, có ứng dụng các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên tại chỗ, quản lý hợp lý chất thải phát sinh và bảo vệ môi trường, nhằm góp phần duy trì và phát triển sinh kế bền vững cho các cộng đồng dân cư nông thôn trên địa bàn An Giang, cũng như các khu vực có các đặc điểm tương tự khác ở Đồng bằng sông Cửu Long. 
Đề tài được phê duyệt thực hiện trong giai đoạn 2020-2023 và dự kiến sẽ báo cáo tổng kết vào tháng 3/2024. 
Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Trường Đại học An Giang và Viện Môi trường và Tài nguyên ĐHQG-HCM trong quá trình thực hiện đề tài này, nhóm nghiên cứu mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả của các mô hình nông nghiệp nông thôn tại các địa phương của tỉnh An Giang. Bên cạnh đó, đề tài còn góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, xuất bản quốc tế của Trường Đại học An Giang; trong đó, dự kiến sẽ có 01 tiến sĩ và 05 thạc sĩ được hỗ trợ đào tạo, 03 bài báo được xuất bản trong nước và 01 bài báo được xuất bản quốc tế, 01 sáng chế được đăng ký,…
Đến thời điểm hiện tại, nhóm nghiên cứu đã thực hiện một số nội dung: Tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước về các chủ đề liên quan đến đề tài; Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và dự báo diễn biến của các vấn đề có liên quan đến hoạt động của các trang trại nông nghiệp tập trung tại địa bàn An Giang và vùng phụ cận nằm trong khu vực tứ giác Long Xuyên.
Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm nghiên cứu sẽ triển khai 03 nội dung: Nghiên cứu đề xuất các mô hình và giải pháp phát triển trang trại sinh thái và vùng sản xuất nông nghiệp tập trung tại khu vực An Giang và vùng phụ cận; Nghiên cứu đề xuất và xây dựng 3 mô hình trình diễn thí điểm cho các đối tượng cây ăn quả xuất khẩu, chăn nuôi quy mô trang trại và nuôi - chế biến cá nước ngọt hướng đến phát thải bằng không và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư; Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội và môi trường từ kết quả thực hiện các mô hình, chuyển giao cho các địa phương tại An Giang để làm cơ sở nhân rộng, và đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích hiệu quả của mô hình đến môi trường và sinh kế của người dân.
Đoàn kiểm tra và các thành viên nhóm nghiên cứu đã có nhiều trao đổi về các nội dung công việc của đề tài, việc sử dụng kinh phí và hoàn thiện các báo cáo.
Thay mặt đoàn công tác, PGS,TS Trần Đỗ Đạt - Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị nhóm nghiên cứu cần rà soát, cập nhật các báo cáo; sớm triển khai đấu thầu mua sắm trang thiết bị; hoàn thiện nhật ký đề tài và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các công việc để đề tài được nghiệm thu đúng tiến độ.

Anh Thư - TV

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ KHCN và nhóm thực hiện đề tài cấp Nhà nước
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ KHCN và nhóm thực hiện đề tài cấp Nhà nước

 

TS Đỗ Thị Thu Huyền – Chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ thực hiện
TS Đỗ Thị Thu Huyền – Chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ thực hiện

 

GS,TS Lê Thanh Hải – Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên ĐHQG-HCM phát biểu
GS,TS Lê Thanh Hải – Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên ĐHQG-HCM phát biểu

 

TS Nguyễn Trần Thiện Khánh – Trưởng phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học Trường ĐHAG, Thư ký đề tài phát biểu
TS Nguyễn Trần Thiện Khánh – Trưởng phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học Trường ĐHAG, Thư ký đề tài phát biểu

 

Đồng chí Vũ Văn Đạt - Chuyên viên Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên đóng góp ý kiến cho nhóm nghiên cứu
Đồng chí Vũ Văn Đạt - Chuyên viên Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên đóng góp ý kiến cho nhóm nghiên cứu

 

PGS,TS Trần Đỗ Đạt - Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước phát biểu kết luận
PGS,TS Trần Đỗ Đạt - Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước phát biểu kết luận


 

Hình ảnh :

Tin liên quan: