Giấy chứng nhận Đảm bảo Chất lượng

Trường Đại học An Giang đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 8 Chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA
Trường Đại học An Giang đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 8 Chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA
  • 01/08/2022 10:26

Trường Đại học An Giang có 08 chương trình đào tạo được Hội đồng Đảm bảo chất lượng Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á cấp chứng nhận đạt chuẩn chất lượng quốc tế AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance)

Xem thêm
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
  • 16/04/2018 09:41

"...Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí minh công nhận Trường Đại học An giang đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành"

Xem thêm