Hoạt động đào tạo

Khai mạc đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA
Khai mạc đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA
  • 06/12/2021 07:31

Sáng 6/12, Trường ĐH An Giang ĐHQG-HCM tổ chức Phiên khai mạc đợt đánh giá ngoài theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA bằng hình thức trực tuyến 4 chương trình đào tạo: Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Thông tin, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm tiếng Anh. Đây là đợt đánh giá ngoài đầu tiên tại Trường ĐH An Giang và là lần thứ 250 của AUN-QA.

Xem thêm
Đánh giá cấp ĐHQG-HCM 04 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA
Đánh giá cấp ĐHQG-HCM 04 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA
  • 29/04/2021 11:54

Ngày 28 và 29/4/2021, Trường Đại học An Giang đã tiếp Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài đến khảo sát chính thức. Đoàn chuyên gia thực hiện đánh giá ngoài cấp ĐHQG-HCM theo tiêu chuẩn AUN-QA đối với 4 chương trình đào tạo của Trường gồm: Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn, Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh.

Xem thêm
Hội thảo trực tuyến "Kỹ năng khai thác nguồn tin KH&CN và viết bài báo khoa học Quốc tế"
Hội thảo trực tuyến "Kỹ năng khai thác nguồn tin KH&CN và viết bài báo khoa học Quốc tế"
  • 19/04/2021 12:33

Ngày 16/4/2021, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội thảo trực tuyến "Kỹ năng khai thác nguồn tin KH&CN và viết bài báo khoa học Quốc tế" cho các cán bộ, giảng viên, học viên cao học của Trường. Hội thảo do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM và Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia phối hợp triển khai.

Xem thêm
Trường ĐHAG làm việc cùng Trường ĐH Quốc tế về liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ
Trường ĐHAG làm việc cùng Trường ĐH Quốc tế về liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ
  • 26/03/2021 13:40

Vừa qua, PGS.TS Hồ Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang (ĐHQG-HCM) cùng lãnh đạo phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sau đại học, phòng Quan hệ đối ngoại đã có đón tiếp và làm việc cùng đại diện lãnh đạo Trường ĐH Quốc tế.

Xem thêm
Đề án mở ngành đào tạo Giáo dục thể chất trình độ đại học
Đề án mở ngành đào tạo Giáo dục thể chất trình độ đại học
  • 01/06/2020 09:15

Đề án mở ngành đào tạo Giáo dục thể chất trình độ đại học

Xem thêm
Đề án mở ngành đào tạo Sư phạm Âm nhạc trình độ đại học
Đề án mở ngành đào tạo Sư phạm Âm nhạc trình độ đại học
  • 01/06/2020 07:36

Đề án mở ngành đào tạo Sư phạm Âm nhạc trình độ đại học

Xem thêm