Nghiên cứu Khoa học

Đánh giá giữa kỳ đề tài Khoa học và Công nghệ cấp ĐHQG–HCM, loại C năm 2023
Đánh giá giữa kỳ đề tài Khoa học và Công nghệ cấp ĐHQG–HCM, loại C năm 2023
 • 10/11/2022 14:30

Ngày 8/11/2022, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG–HCM (loại C) “Nghiên cứu khảo sát hoạt tính kháng khuẩn và chống oxy hóa của cây tre Mạnh Tông (Dendrocalamus Asper) ở vùng Bảy Núi, An Giang”.

Xem thêm
Hội thảo “Áp dụng kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ trên lúa quy mô cộng đồng vùng thượng nguồn ĐBSCL”
Hội thảo “Áp dụng kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ trên lúa quy mô cộng đồng vùng thượng nguồn ĐBSCL”
 • 10/11/2022 14:18

Vừa qua, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã phối hợp với Trường Đại học Kiên Giang tổ chức Hội thảo tổng kết kinh nghiệm “Áp dụng kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ trên lúa quy mô cộng đồng vùng thượng nguồn Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”.

Xem thêm
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Khoa Sư phạm
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Khoa Sư phạm
 • 03/11/2022 21:10

Ngày 30/10/2022, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp trực tuyến để nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Dáng điệu tiệm cận nghiệm của phương trình đạo hàm riêng dạng Ginzburg-Landau phức và phương trình vi phân bậc phân thứ”. Đề tài do TS Dương Giao Kỵ – Giảng viên Bộ môn  Toán, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.

Xem thêm
Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Công nghệ thực phẩm
Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Công nghệ thực phẩm
 • 25/10/2022 19:06

Ngày 21/10, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã họp trực tuyến để xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG–HCM, loại C năm 2023 “Nghiên cứu quy trình sản xuất bột từ vỏ và bột từ hạt đậu bắp (Abelmoschus esculentus) và ứng dụng trong chế biến trà túi lọc, súp ăn liền và bánh mì sandwich”

Xem thêm
Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài loại C cấp ĐHQG – HCM
Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài loại C cấp ĐHQG – HCM
 • 25/10/2022 19:01

Ngày 21/10, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp trực tuyến để xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG–HCM năm 2023 “Nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ lá xương rồng lê gai (Opuntina ficus-indica)” do ThS. Trần Xuân Hiển – Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Xem thêm
Thêm 02 đề cương chi tiết thuộc lĩnh vực Nông nghiệp được xét duyệt
Thêm 02 đề cương chi tiết thuộc lĩnh vực Nông nghiệp được xét duyệt
 • 24/10/2022 07:51

Ngày 19/10, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã họp trực tuyến để xét duyệt đề cương chi tiết 02 đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG–HCM năm 2023 do giảng viên Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên thực hiện.

Xem thêm
Xét duyệt 2 đề cương chi tiết đề tài của Bộ môn Chăn nuôi – Thú y
Xét duyệt 2 đề cương chi tiết đề tài của Bộ môn Chăn nuôi – Thú y
 • 23/10/2022 22:56

Ngày 20/10/2022, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp trực tuyến để xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG–HCM năm 2023 do giảng viên Bộ môn Chăn nuôi – Thú y, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Xem thêm
Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu về lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch
Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu về lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch
 • 18/10/2022 17:00

Ngày 17/10,  Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã họp trực tuyến để xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG – HCM, loại C năm 2023 “Sinh kế và khả năng thích ứng linh hoạt với tình hình mới của lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Xem thêm
Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài loại C cấp ĐHQG – HCM
Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài loại C cấp ĐHQG – HCM
 • 18/10/2022 15:23

Ngày 17/10, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã họp trực tuyến để xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG–HCM năm 2023.

Xem thêm
Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học về nấm dược liệu
Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học về nấm dược liệu
 • 14/10/2022 13:42

Ngày 11/10/2022, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã họp trực tuyến để xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG–HCM, loại C năm 2023.

Xem thêm
Xét duyệt 2 đề cương chi tiết đề tài cấp ĐHQG-HCM (loại C)
Xét duyệt 2 đề cương chi tiết đề tài cấp ĐHQG-HCM (loại C)
 • 11/10/2022 14:37

Vừa qua, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã họp trực tuyến xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại C năm 2023.

Xem thêm
Nghiệm thu đề tài cấp Trường thuộc lĩnh vực Toán học
Nghiệm thu đề tài cấp Trường thuộc lĩnh vực Toán học
 • 11/10/2022 14:24

Ngày 5/10/2022, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Xem thêm