Nghiên cứu Khoa học

Xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
 • 11/04/2024 08:59

Ngày 9/4/2024, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Đánh giá mức độ giao tiếp của các hoạt động giảng dạy tiếng Anh trên lớp học tiếng Anh tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh 2018 tại tỉnh An Giang”.

Xem thêm
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trong lĩnh vực tài chính ở các đơn vị sự nghiệp công lập
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trong lĩnh vực tài chính ở các đơn vị sự nghiệp công lập
 • 04/04/2024 16:14

Ngày 3/4/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường “Vai trò lãnh đạo, chất lượng báo cáo tài chính và trách nhiệm giải trình - Nghiên cứu trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở An Giang”.

Xem thêm
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường về lĩnh vực Kinh tế
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường về lĩnh vực Kinh tế
 • 04/04/2024 16:10

Ngày 3/4/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi quản lý tài chính của người dân trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Xem thêm
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường về lĩnh vực Chăn nuôi
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường về lĩnh vực Chăn nuôi
 • 01/04/2024 16:55

Vừa qua, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường “Ảnh hưởng sự phối hợp các nguồn carbohydrate vào khẩu phần lên khả năng tiêu hóa dưỡng chất của dê lai Saanen”.

Xem thêm
Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường
Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường
 • 27/03/2024 18:18

Ngày 26/3/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu giải pháp tăng cường bản lĩnh chính trị của sinh viên Trường Đại học An Giang trước tác động của quá trình hội nhập hiện nay”. 

Xem thêm
Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường về lĩnh vực Kinh tế
Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường về lĩnh vực Kinh tế
 • 27/03/2024 10:01

Ngày 26/3/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu mức giá sẵn sàng chi trả của khách hàng tại thành phố Long xuyên cho dịch vụ giao thực phẩm tại nhà”. Đề tài do ThS Đoàn Vinh Thăng – Giảng Bộ môn Quản trị Kinh doanh - Marketing, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh làm chủ nhiệm.

Xem thêm
Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường về lĩnh vực Kinh tế
Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường về lĩnh vực Kinh tế
 • 21/03/2024 16:37

Ngày 20/3/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Phân tích ảnh hưởng của thanh toán kỹ thuật số đến hành vi chi tiêu cho tiêu dùng của người dân An Giang”.

Xem thêm
Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường về lĩnh vực Nông nghiệp
Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường về lĩnh vực Nông nghiệp
 • 21/03/2024 16:32

Ngày 20/3/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro hoa huệ hồng Polianthes tuberosa “Pink Sapphire”.

Xem thêm
Xét duyệt đề cương “Sổ tay hướng dẫn kiến thức cơ bản giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ và chuẩn đầu ra tin học”
Xét duyệt đề cương “Sổ tay hướng dẫn kiến thức cơ bản giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ và chuẩn đầu ra tin học”
 • 13/03/2024 21:49

Ngày 12/3/2024, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng xét duyệt 02 đề cương “Sổ tay hướng dẫn kiến thức cơ bản giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ và chuẩn đầu ra tin học”.

Xem thêm
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường về lĩnh vực Chăn nuôi
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường về lĩnh vực Chăn nuôi
 • 06/03/2024 21:32

Ngày 05/3/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường năm 2023 “Nghiên cứu tỷ lệ thay thế bã cơm dừa cho bắp hạt trong khẩu phần bò lai Charolais giai đoạn vỗ béo” do ThS Hồ Xuân Nghiệp – Giảng viên Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên làm chủ nhiệm; TS Nguyễn Bình Trường làm thành viên.

Xem thêm
Xét duyệt đề cương chi tiết giáo trình thuộc lĩnh vực Nông nghiệp
Xét duyệt đề cương chi tiết giáo trình thuộc lĩnh vực Nông nghiệp
 • 05/03/2024 15:25

Ngày 05/3/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết giáo trình “Cây lúa” do TS Bùi Thị Dương Khuyều - Giảng viên Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên làm chủ biên.

Xem thêm
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường về lĩnh vực tôn giáo
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường về lĩnh vực tôn giáo
 • 02/03/2024 20:07

Ngày 01/03/2024, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu giáo phái Tứ ân đạo phật ở tỉnh An Giang và Kiên Giang”.

Xem thêm