Nghiên cứu Khoa học

Nghiệm thu đề tài cấp Trường thuộc lĩnh vực Toán học
Nghiệm thu đề tài cấp Trường thuộc lĩnh vực Toán học
 • 11/10/2022 14:24

Ngày 5/10/2022, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Xem thêm
Xét duyệt 2 đề cương đề tài loại C cấp ĐHQG–HCM năm 2023
Xét duyệt 2 đề cương đề tài loại C cấp ĐHQG–HCM năm 2023
 • 04/10/2022 09:07

Ngày 30/9/2022, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG–HCM năm 2023 bằng hình thức trực tuyến.

Xem thêm
Thêm 01 đề tài nghiên cứu chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y được duyệt thực hiện
Thêm 01 đề tài nghiên cứu chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y được duyệt thực hiện
 • 04/10/2022 08:52

Ngày 28/9/2022, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp trực tuyến xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG–HCM năm 2023 “Nghiên cứu đa dạng di truyền và các kiểu gen liên quan các tính trạng kinh tế ở bò thịt địa phương tỉnh An Giang”.

Xem thêm
Xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM (loại C) năm 2023
Xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM (loại C) năm 2023
 • 30/09/2022 10:46

Ngày 27/9/2022, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã họp trực tuyến để xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM (loại C) năm 2023.

Xem thêm
Xét duyệt đề tài nghiên cứu về bệnh héo rũ trên dưa lê
Xét duyệt đề tài nghiên cứu về bệnh héo rũ trên dưa lê
 • 28/09/2022 08:51

Ngày 27/9, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp trực tuyến để xét duyệt đề cương chi tiết đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của gốc ghép đến khả năng chống chịu bệnh héo rũ (Fusarium oxysporum), sinh trưởng, năng suất và chất lượng dưa lê”. Đây là đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG-HCM.

Xem thêm
Hội thảo khoa học chuyên đề “Công bố quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và dạy-học Tiếng Anh”
Hội thảo khoa học chuyên đề “Công bố quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và dạy-học Tiếng Anh”
 • 14/09/2022 09:59

Ngày 10/9, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM tổ chức Hội thảo khoa học “Công bố quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và dạy-học Tiếng Anh”.

Xem thêm
Hội thảo "Hướng dẫn tạo tài khoản định danh ORCID và các chỉ số đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học"
Hội thảo "Hướng dẫn tạo tài khoản định danh ORCID và các chỉ số đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học"
 • 18/08/2022 14:11

Vừa qua, Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học đã tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn tạo tài khoản định danh ORCID và các chỉ số đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học”. PGS,TS Võ Lâm – Phó Trưởng phòng QLKH&ĐTSĐH là báo cáo viên của Hội thảo.

Xem thêm
Đánh giá giữa kỳ đề tài Khoa học và Công nghệ cấp ĐHQG-HCM (loại C)
Đánh giá giữa kỳ đề tài Khoa học và Công nghệ cấp ĐHQG-HCM (loại C)
 • 09/08/2022 16:45

Ngày 5/8/2022,  Hội đồng Khoa học ĐHQG-HCM đã tổ chức đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM (loại C) “Nghiên cứu tái sử dụng nước thải từ cột lọc Ro trong sản xuất nước khoáng đóng chai tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang để nuôi sinh khối tảo Chlorella vulgaris”. Đề tài do ThS. Trịnh Thị Lan – Giảng viên bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học An Giang làm chủ nhiệm.

Xem thêm
Đánh giá giữa kỳ đề tài Khoa học và Công nghệ cấp ĐHQG – HCM, loại B
Đánh giá giữa kỳ đề tài Khoa học và Công nghệ cấp ĐHQG – HCM, loại B
 • 05/08/2022 16:08

Ngày 3/8, Hội đồng Khoa học ĐHQG-HCM đã tổ chức đánh giá giữa kỳ đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM (loại B) “Xây dựng bộ dữ liệu các tín hiệu sinh học thủy thực vật (Macrophyte) trên mặt nước từ các kênh rạch, sông ngòi tỉnh An Giang để dự báo mức độ ô nhiễm đặc thù của nguồn nước mặt”. Đề tài do TS Nguyễn Trần Thiện Khánh – Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sau đại học, Trường Đại học An Giang chủ nhiệm.

Xem thêm
Tiếp đoàn xây dựng dự án nghiên cứu chung Việt – Nhật
Tiếp đoàn xây dựng dự án nghiên cứu chung Việt – Nhật
 • 04/08/2022 14:20

Nhằm tìm kiếm đối tác nghiên cứu chung trong sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 2/8/2022, đại diện nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Tottori (Nhật Bản) và Trung tâm Công nghệ cao TP.HCM đã đến làm việc tại Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM.

Xem thêm
Hội thảo chuyên đề “Đánh giá cân bằng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững”
Hội thảo chuyên đề “Đánh giá cân bằng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững”
 • 04/08/2022 14:10

Ngày 2/8/2022, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM tổ chức Hội thảo chuyên đề “Đánh giá cân bằng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững”. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm tham gia của đông đảo nhà nghiên cứu ở các cơ quan, đơn vị, viện trường trong và ngoài tỉnh An Giang.

Xem thêm
Đánh giá giữa kỳ đề tài Khoa học và Công nghệ cấp ĐHQG – HCM, loại B
Đánh giá giữa kỳ đề tài Khoa học và Công nghệ cấp ĐHQG – HCM, loại B
 • 03/08/2022 16:47

Ngày 28/7/2022, Hội đồng Khoa học ĐHQG-HCM đã tổ chức đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM (loại B) đối với đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng quá trình chuyển đổi sinh kế nông nghiệp thích ứng với biến động tài nguyên nước: Trường hợp tỉnh An Giang”. Đề tài do TS Phạm Huỳnh Thanh Vân - Giảng viên Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ nhiệm.

Xem thêm