Thông báo

Thông báo tuyển sinh khóa Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện
Thông báo tuyển sinh khóa Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện
 • 17/03/2023 10:30

"...Trường Đại học An Giang phối hợp với Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh khóa Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng năm 2023
Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng năm 2023
 • 04/02/2023 18:15

"...Nhà trường thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng năm 2023, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hình thức giáo dục chính quy năm 2023
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hình thức giáo dục chính quy năm 2023
 • 01/02/2023 11:04

"...Căn cứ vào kế hoạch năm học 2022 - 2023, Nhà trường thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học và cao đẳng hình thức giáo dục chính quy năm 2023, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc thu học phí đào tạo chính quy đối với sinh viên sư phạm không đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP
Thông báo về việc thu học phí đào tạo chính quy đối với sinh viên sư phạm không đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP
 • 30/12/2022 09:52

"...Ban Giám hiệu Trường Đại học An Giang thông báo về việc thu học phí đào tạo chính quy đối với sinh viên sư phạm khóa DH22, DH23 không đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc công bố Kết quả xét duyệt bài luận áp dụng xét tuyển theo phương thức thứ 5 trong đợt tuyển sinh đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2022 (bổ sung đợt 2)
Thông báo về việc công bố Kết quả xét duyệt bài luận áp dụng xét tuyển theo phương thức thứ 5 trong đợt tuyển sinh đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2022 (bổ sung đợt 2)
 • 21/11/2022 14:57

"...Nhà trường thông báo về việc công bố Kết quả xét duyệt bài luận và thời gian phúc khảo Bài luận trong đợt xét tuyển đại học chính quy theo phương thức 5 (bổ sung đợt 2), cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc Bảo hiểm con người năm 2023
Thông báo về việc Bảo hiểm con người năm 2023
 • 17/11/2022 17:48

"...Để việc thực hiện bảo hiểm con người đối với cán bộ, giảng viên được liên tục, Nhà trường thông báo đến toàn thể CBGV mức phí bảo hiểm tham gia Công ty Bảo hiểm Bảo Việt An Giang năm 2022 như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2022 (bổ sung đợt 2)
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2022 (bổ sung đợt 2)
 • 12/11/2022 09:43

"...Nhà trường thông báo việc nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2022 đối với phương thức sử dụng kết quả thi TN THPT năm 2022, sử dụng kết quả học tập THPT (kết hợp bài luận) và điểm thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp.HCM tổ chức năm 2022, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc thu học phí đào tạo chính quy năm học 2022-2023
Thông báo về việc thu học phí đào tạo chính quy năm học 2022-2023
 • 27/10/2022 08:51

"...Ban Giám hiệu Trường Đại học An Giang thông báo về việc thu học phí năm học 2022 – 2023 như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc công bố Kết quả xét duyệt bài luận và phục khảo bài luận áp dụng xét tuyển theo phương thức 5, đợt tuyển sinh đại học năm 2022 (đợt bổ sung)
Thông báo về việc công bố Kết quả xét duyệt bài luận và phục khảo bài luận áp dụng xét tuyển theo phương thức 5, đợt tuyển sinh đại học năm 2022 (đợt bổ sung)
 • 21/10/2022 15:20

"...Nhà trường thông báo về việc công bố Kết quả xét duyệt bài luận và thời gian phúc khảo bài luận trong đợt xét tuyển đại học chính quy theo phương thức 5 (đợt bổ sung). Cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo chiêu sinh lớp Hệ thống kiến thức chuẩn bị cho Kỳ thi Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Ngành Quản lý công Đợt 2 năm 2022
Thông báo chiêu sinh lớp Hệ thống kiến thức chuẩn bị cho Kỳ thi Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Ngành Quản lý công Đợt 2 năm 2022
 • 23/09/2022 13:33

"...Nhằm tạo điều kiện cho người dự tuyển Kỳ thi Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022, Trường Đại học An Giang trân trọng thông báo chiêu sinh lớp Hệ thống kiến thức chuẩn bị cho Kỳ thi Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý công Đợt 2 năm 2022 (liên kết với Trường Đại học Quốc tế đào tạo tại Trường Đại học An Giang) theo kế hoạch như sau:"

Xem thêm
Thông báo chiêu sinh các lớp Hệ thống kiến thức Chuẩn bị cho Kỳ thi Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐHAG năm 2022
Thông báo chiêu sinh các lớp Hệ thống kiến thức Chuẩn bị cho Kỳ thi Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐHAG năm 2022
 • 15/09/2022 15:50

"...Nhằm tạo điều kiện cho người dự tuyển Kỳ thi Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022, Trường Đại học An Giang thông báo chiêu sinh các lớp Hệ thống kiến thức theo kế hoạch như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc phối hợp với Trường Đại học Quốc tế tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Quản lý Công Đợt 2 năm 2022 tại Trường Đại học An Giang
Thông báo về việc phối hợp với Trường Đại học Quốc tế tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Quản lý Công Đợt 2 năm 2022 tại Trường Đại học An Giang
 • 13/09/2022 15:08

"...Trường Đại học An Giang trân trọng thông báo đến Quý đơn vị thông tin tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản lý Công năm 2022 (Đợt 2) như sau:"

Xem thêm