Thông báo

Thông báo về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đại học hình thức giáo dục chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022
Thông báo về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đại học hình thức giáo dục chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022
 • 03/08/2022 13:40

"...Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức giáo dục chính quy Trường Đại học An Giang công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hình thức giáo dục chính quy năm 2022 (điểm sàn)"

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022
 • 27/07/2022 13:49

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022 như sau:"

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022
 • 27/07/2022 13:37

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh đại học, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2022, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc xác định mốc thời gian nộp hồ sơ và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức 6 trong đợt Tuyển sinh đại học năm 2022
Thông báo về việc xác định mốc thời gian nộp hồ sơ và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức 6 trong đợt Tuyển sinh đại học năm 2022
 • 30/06/2022 09:58

"...Nhà trường thông báo về việc mốc thời gian nhận hồ sơ xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức 6 trong đợt Tuyển sinh đại học năm 2022, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc đăng ký thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non đợt tuyển sinh đại học năm 2022
Thông báo về việc đăng ký thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non đợt tuyển sinh đại học năm 2022
 • 27/06/2022 13:45

"...Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học hình thức giáo dục chính quy và vừa làm vừa học năm 2022 của Trường Đại học An Giang, Trường Đại học An Giang thông báo việc đăng ký và tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc sử dụng chứng chỉ VNU-EPT
Thông báo về việc sử dụng chứng chỉ VNU-EPT
 • 14/06/2022 11:49

"...Nhà trường thông báo đến các đơn vị và toàn thể sinh viên các nội dung như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức 5 trong đợt Tuyển sinh đại học năm 2022
Thông báo về việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức 5 trong đợt Tuyển sinh đại học năm 2022
 • 13/06/2022 07:26

"...Nhà trường thông báo về việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức 5 trong đợt Tuyển sinh đại học năm 2022. Cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc nộp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ và tin học đối với sinh viên trình độ đại học hình thức giáo dục chính quy để nhận bằng tốt nghiệp
Thông báo về việc nộp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ và tin học đối với sinh viên trình độ đại học hình thức giáo dục chính quy để nhận bằng tốt nghiệp
 • 10/06/2022 09:10

"...Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi trong quá trình nhận bằng tốt nghiệp, Nhà trường thông báo về việc nộp văn bằng, chứng chỉ theo quy định chuẩn trình độ ngoại ngữ và tin học đối với sinh viên trình độ đại học hình thức giáo dục chính quy để Nhà trường xác minh văn bằng, chứng chỉ theo quy trình nhận bằng tốt nghiệp. Cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022
Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022
 • 18/05/2022 13:50

"...Trường Đại học An Giang thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022 của Trường Đại học An Giang như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học dựa trên các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong đợt tuyển sinh đại học năm 2022
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học dựa trên các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong đợt tuyển sinh đại học năm 2022
 • 09/05/2022 10:47

"...Nhà trường dành tối đa 5% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng tất cả các ngành dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (phương thức 6 – PT6) và thông báo việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học dựa trên các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thư mời giao lưu với giảng viên của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Jade – Cộng Hòa Liên Bang Đức
Thư mời giao lưu với giảng viên của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Jade – Cộng Hòa Liên Bang Đức
 • 27/04/2022 09:06

"...Nội dung: tìm hiểu các dự án nghiên cứu về Kỹ thuật Biển, Kỹ thuật Môi trường, … và các cơ hội học tập, làm việc tại Đức và Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Jade"

Xem thêm
Thông báo về về việc bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022
Thông báo về về việc bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022
 • 25/04/2022 09:08

"...Trường Đại học An Giang thông báo về về việc bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022 như sau:"

Xem thêm