Tin mới nhất

Đào tạo
Đào tạo
 • 29/09/2017 16:46

Đào tạo

Xem thêm
Hoạt động chung
Hoạt động chung
 • 28/09/2017 17:06

Hoạt động chung

Xem thêm
Hoạt động nghiên cứu khoa học – hợp tác quốc tế
Hoạt động nghiên cứu khoa học – hợp tác quốc tế
 • 28/09/2017 16:54

Hoạt động nghiên cứu khoa học – hợp tác quốc tế

Xem thêm
Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2015-2016
Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2015-2016
 • 03/02/2017 08:15

Trường Đại học An Giang công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2015-2016

Xem thêm
Thông báo công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2015
Thông báo công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2015
 • 14/09/2016 13:47

Trường Đại học An giang công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2015

Xem thêm
Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016
Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016
 • 14/09/2016 13:43

Trường Đại học An Giang công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016

Xem thêm
Thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2016
Thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2016
 • 14/09/2016 09:37

Trường Đại học An Giang công khai dự toán thu - chi năm 2016

Xem thêm
Danh sách giảng viên cơ hữu của Trường Đại học An Giang
Danh sách giảng viên cơ hữu của Trường Đại học An Giang
 • 14/12/2015 13:49

Trường Đại học An Giang công khai danh sách giảng viên cơ hữu

Xem thêm
Thông báo công khai năm học 2014 - 2015
Thông báo công khai năm học 2014 - 2015
 • 26/11/2014 13:55

Trường Đại học An Giang công khai năm học 2014 - 2015

Xem thêm
Danh sách giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo
Danh sách giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo
 • 03/11/2014 13:58

Trường Đại học An Giang công khai danh sách giảng viên cơ hữu

Xem thêm
Thông báo công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2013
Thông báo công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2013
 • 08/10/2014 14:02

Trường Đại học An Giang công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2013

Xem thêm
Đại hội Đại biểu Hội cựu sinh viên Đại học An Giang khóa I
Đại hội Đại biểu Hội cựu sinh viên Đại học An Giang khóa I
 • 19/07/2014 08:05

Ngày 18/7/2014, Đại hội Đại biểu Hội cựu sinh viên trường Đại học An Giang khóa I (nhiệm kỳ 2014 - 2019) đã chính thức diễn ra với sự tham dự của đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Trưởng - Phó các khoa trong toàn trường và gần 120 đại biểu là cựu sinh viên từ khóa 1 đến khóa 11 của Đại học An Giang.

Xem thêm