Tuyển dụng

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
  • 15/01/2021 08:34

Trường Đại học An Giang thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Xem thêm
Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng
Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng
  • 12/01/2021 08:53

Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020

Xem thêm
Thông báo Danh sách bố trí Phòng chờ và Phòng xét tuyển (Vòng 2)
Thông báo Danh sách bố trí Phòng chờ và Phòng xét tuyển (Vòng 2)
  • 26/12/2020 09:05

Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học An Giang thông báo Danh sách bố trí Phòng chờ và Phòng xét tuyển

Xem thêm
Thông báo kết quả kiểm tra phiếu dự tuyển viên chức
Thông báo kết quả kiểm tra phiếu dự tuyển viên chức
  • 18/12/2020 09:10

"...Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức"

Xem thêm
Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2
Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2
  • 18/12/2020 09:08

"...Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Đại học An Giang thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở Vòng 2"

Xem thêm
Thông báo về việc rà soát và xác nhận thông tin đăng ký tuyển dụng của Trường Đại học An Giang năm 2020
Thông báo về việc rà soát và xác nhận thông tin đăng ký tuyển dụng của Trường Đại học An Giang năm 2020
  • 08/12/2020 09:12

"...Hội đồng Tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang thông báo về việc rà soát và xác nhận thông tin đăng ký tuyển dụng viên chức"

Xem thêm
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020
  • 01/12/2020 09:14

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển dụng viên chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường năm 2020"

Xem thêm
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào Trường Đại học An Giang năm 2017 đợt 2
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào Trường Đại học An Giang năm 2017 đợt 2
  • 05/04/2018 09:23

"...Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Đại học An Giang thông báo đến ứng viên đã dự tuyển vào Trường Đại học An Giang năm 2017 đợt 2"

Xem thêm
Thông báo kết quả phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017 đợt 02
Thông báo kết quả phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017 đợt 02
  • 30/03/2018 09:30

"...Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Đại học An Giang thông báo đến ứng viên kết quả phỏng vấn vòng 2"

Xem thêm
Thông báo kết quả phỏng vấn vòng 1 và lịch phỏng vấn vòng 2 ứng viên dự tuyển vào Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 2)
Thông báo kết quả phỏng vấn vòng 1 và lịch phỏng vấn vòng 2 ứng viên dự tuyển vào Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 2)
  • 21/03/2018 09:34

"...Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Đại học An Giang thông báo đến ứng viên dự tuyển vào Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 2)"

Xem thêm