Thông tin Tuyển sinh

Thông báo về việc công bố Kết quả xét duyệt bài luận áp dụng xét tuyển theo phương thức thứ 5 trong đợt tuyển sinh đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2022 (bổ sung đợt 2)
Thông báo về việc công bố Kết quả xét duyệt bài luận áp dụng xét tuyển theo phương thức thứ 5 trong đợt tuyển sinh đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2022 (bổ sung đợt 2)
 • 21/11/2022 14:57

"...Nhà trường thông báo về việc công bố Kết quả xét duyệt bài luận và thời gian phúc khảo Bài luận trong đợt xét tuyển đại học chính quy theo phương thức 5 (bổ sung đợt 2), cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2022 (bổ sung đợt 2)
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2022 (bổ sung đợt 2)
 • 12/11/2022 09:43

"...Nhà trường thông báo việc nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2022 đối với phương thức sử dụng kết quả thi TN THPT năm 2022, sử dụng kết quả học tập THPT (kết hợp bài luận) và điểm thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp.HCM tổ chức năm 2022, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc công bố Kết quả xét duyệt bài luận và phục khảo bài luận áp dụng xét tuyển theo phương thức 5, đợt tuyển sinh đại học năm 2022 (đợt bổ sung)
Thông báo về việc công bố Kết quả xét duyệt bài luận và phục khảo bài luận áp dụng xét tuyển theo phương thức 5, đợt tuyển sinh đại học năm 2022 (đợt bổ sung)
 • 21/10/2022 15:20

"...Nhà trường thông báo về việc công bố Kết quả xét duyệt bài luận và thời gian phúc khảo bài luận trong đợt xét tuyển đại học chính quy theo phương thức 5 (đợt bổ sung). Cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2022 (đợt bổ sung)
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2022 (đợt bổ sung)
 • 06/10/2022 15:14

"...Nhà trường thông báo việc nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung đại học hình thức giáo dục chính quy năm 2022 đối với phương thức sử dụng kết quả thi TN THPT năm 2022, sử dụng kết quả học tập THPT (kết hợp bài luận) và điểm thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Quyết định về việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hình thức đào tạo chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Quyết định về việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hình thức đào tạo chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
 • 15/09/2022 15:35

"...Điểm trúng tuyển đại học hình thức đào tạo chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Trường Đại học An Giang như sau:"

Xem thêm
Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 (đợt 2)
Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 (đợt 2)
 • 10/08/2022 13:42

"...Trường Đại học An Giang – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đại học hình thức giáo dục chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022
Thông báo về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đại học hình thức giáo dục chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022
 • 03/08/2022 13:40

"...Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức giáo dục chính quy Trường Đại học An Giang công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hình thức giáo dục chính quy năm 2022 (điểm sàn)"

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022
 • 27/07/2022 13:49

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022 như sau:"

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022
 • 27/07/2022 13:37

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh đại học, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2022, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc xác định mốc thời gian nộp hồ sơ và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức 6 trong đợt Tuyển sinh đại học năm 2022
Thông báo về việc xác định mốc thời gian nộp hồ sơ và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức 6 trong đợt Tuyển sinh đại học năm 2022
 • 30/06/2022 09:58

"...Nhà trường thông báo về việc mốc thời gian nhận hồ sơ xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức 6 trong đợt Tuyển sinh đại học năm 2022, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học dựa trên các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong đợt tuyển sinh đại học năm 2022
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học dựa trên các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong đợt tuyển sinh đại học năm 2022
 • 09/05/2022 10:47

"...Nhà trường dành tối đa 5% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng tất cả các ngành dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (phương thức 6 – PT6) và thông báo việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học dựa trên các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc nhận bài luận và hồ sơ xét tuyển theo kết quả học tập THPT trong đợt tuyển sinh đại học năm 2022 (đợt 1)
Thông báo về việc nhận bài luận và hồ sơ xét tuyển theo kết quả học tập THPT trong đợt tuyển sinh đại học năm 2022 (đợt 1)
 • 21/04/2022 10:11

"...Nhà trường thông báo về việc nhận bài luận và hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) theo kết quả học tập THPT (PT5) trong đợt tuyển sinh đại học năm 2022 (đợt 1), cụ thể như sau:"

Xem thêm