ĐH Quốc gia TP.HCM vừa có Quyết định về việc phê duyệt thí điểm Bộ phẩm chất và năng lực sinh viên tốt nghiệp, nhằm chuẩn hóa chất lượng đào tạo trong toàn hệ thống.

Phẩm chất sinh viên ĐHQG-HCM: Trí tuệ - Thích ứng - Sáng tạo - Trách nhiệm
Phẩm chất sinh viên ĐHQG-HCM: Trí tuệ - Thích ứng - Sáng tạo - Trách nhiệm


Bộ phẩm chất và năng lực sinh viên tốt nghiệp ĐHQG-HCM là tập hợp những phẩm chất, năng lực cốt lõi góp phần phát huy lợi thế cạnh tranh của sinh viên tốt nghiệp trong nghề nghiệp và cuộc sống mà cơ sảo đào tạo, ĐHQG-HCM kỳ vọng sinh viên tốt nghiệp đạt được.
Bộ phẩm chất và năng lực sinh viên tốt nghiệp ĐH Quốc gia TP.HCM bao gồm: Trí tuệ - Thích ứng - Sáng tạo - Trách nhiệm; năng lực tự học và nghiên cứu; năng lực ứng dụng công nghệ số; năng lực tương tác liên cá nhân; năng lực lãnh đạo và quản trị.
Việc xác định Bộ phẩm chất và năng lực sinh viên tốt nghiệp ĐHQG-HCM hướng đến các mục tiêu: Hiện thực hóa tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của ĐHQG-HCM trong đào tạo nguồn nhân lực; định hướng các chương trình đào tạo, giúp tăng cường sự liên thông liên kết trong toàn hệ thống ĐHQG-HCM; đồng thời tạo nên bản sắc sinh viên tốt nghiệp ĐHQG-HCM và giúp sinh viên có khả năng thành công trong nghề nghiệp và cuộc sống.
Xem chi tiết về Bộ phẩm chất và năng lực sinh viên tốt nghiệp ĐHQG-HCM tại đây (file Quyết định đính kèm)

Tin liên quan:

Bộ phẩm chất và năng lực sinh viên tốt nghiệp ĐHQG-HCM, hướng đến sự phát triển bền vững của người học trong thế kỷ XXI

Cơ sở lý thuyết và thực tiễn xây dựng bộ năng lực và phẩm chất sinh viên tốt nghiệp ĐHQG-HCM (VNUHCM GAC)

Cấu trúc bộ phẩm chất và năng lực sinh viên tốt nghiệp ĐHQG-HCM (VNUHCM GAC)

Thuyết minh về bộ phẩm chất và năng lực sinh viên tốt nghiệp ĐHQG-HCM

Mối quan hệ giữa phẩm chất sinh viên tốt nghiệp (VNUHCM GA) với tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi của ĐHQG-HCM và VQF

Mối quan hệ giữa năng lực cốt lõi sinh viên tốt nghiệp ĐHQG-HCM với khung trình độ quốc gia việt nam (VQF)

e-News tổng hợp

Hình ảnh :

Tin liên quan: