Ngày 11/5, Trường Đại học An Giang họp triển khai kế hoạch thực tập sư phạm (TTSP) cuối khóa giai đoạn 2 cho sinh viên khối đào tạo giáo viên trung học, tiểu học các ngành sư phạm và khối đào tạo giáo viên mầm non. ThS Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và Phát triển kỹ năng sư phạm cùng 22 Trưởng đoàn TTSP đã dự họp.

Do công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong thời gian qua, Trường Đại học An Giang đã chủ động triển khai thực hiện hoạt động thực tập sư phạm cuối khóa cho sinh viên thành 2 giai đoạn (thay vì chỉ 1 đợt như thường năm). Giai đoạn 1 đã được triển khai thực hiện trong tháng 04 năm 2020. 
Ở giai đoạn 1, sinh viên khối đào tạo giáo viên trung học thực hiện thực tập giảng dạy 2 tiết theo chuyên ngành đào tạo; sinh viên khối đào tạo giáo viên tiểu học thực hiện thực tập giảng dạy 3 tiết; sinh viên khối đào tạo giáo viên cao đẳng sư phạm tiếng Anh thực hiện thực tập giảng dạy 2 tiết dưới sự hướng dẫn của giảng viên/giáo viên hướng dẫn. Sau mỗi tiết dạy có tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá, chấm điểm. Trong thời gian thực tập tại trường, giáo viên hướng dẫn cũng đồng thời tổ chức đánh giá ý thức tổ chức kỷ luật của sinh viên. Kết thúc giai đoạn 1, 100% sinh viên tham gia đều đạt yêu cầu của đợt thực tập.
Tại buổi họp triển khai giai đoạn 2, các thành viên Ban Chỉ đạo và các Trưởng đoàn đã thống nhất một số nội dung, chương trình cũng như biểu mẫu, hướng dẫn cần thiết trong công tác thực tập. ThS. Trần Thanh Hải cho rằng đây hoạt động thực tiễn quan trọng đối với công tác đào tạo sinh viên sư phạm, năm nay, do tình hình chung về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động không được diễn ra theo đúng kế hoạch như ban đầu, vì vậy nhà trường yêu cầu Trưởng đoàn cần phải tích cực hỗ trợ cũng như có những biện pháp nhằm quản lý tốt sinh viên trong thời gian thực hiện hoạt động, đặc biệt nhắc nhở các em thực hiện đúng các biện pháp phòng chống Covid-19 trong trường học, chú ý về tinh thần, thái độ và tác phong khi đến cơ sở. 
Thay mặt Ban Chỉ đạo TTSP giai đoạn 2, thầy cũng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần phải thực hiện để đạt được mục đích đợt thực tập, nhất là việc triển khai đúng nội dung, chương trình, hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt các biểu mẫu, bài báo cáo thu hoạch và công tác đánh giá chính xác kết quả thực tập của sinh viên. Bên cạnh đó, để nắm rõ tình hình thực tế tại cơ sở thực tập cũng như chuẩn bị cho các kỹ năng cần thiết và tâm thế sẵn sàng trước khi đến thực tập, thầy cũng yêu cầu trưởng đoàn tranh thủ liên hệ cơ sở, chuẩn bị nội dung và tổ chức họp đoàn chu đáo trước khi đến cơ sở thực tập.
Thầy cũng mong rằng Trưởng đoàn TTSP tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt với các cơ sở thực tập để tạo tạo mối liên kết chặt chẽ hơn trong công tác đào tạo đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; đồng thời xây dựng cho sinh viên niềm tin đối với nghề nghiệp mà các em theo học. 
Theo đó, từ ngày 13-16/05/2020, các trưởng đoàn sẽ tổ chức triển khai kế hoạch TTSP cho sinh viên.

Toàn cảnh cuộc họp triển khai giai đoạn 2 của hoạt động thực tập sư phạm
Toàn cảnh cuộc họp triển khai giai đoạn 2 của hoạt động thực tập sư phạm


 

Các Trưởng đoàn nghiên cứu tài liệu hướng dẫn
Các Trưởng đoàn nghiên cứu tài liệu hướng dẫn

Kim Bách – TT.BDNG&PTKNSP
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: