Ngày 3/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết 02 đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG-HCM.

Đề tài thứ nhất thuộc chuyên ngành Công nghệ thực phẩm: “Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của dịch chiết lá huyền (Tacca leontopetaloides L.Kuntze) và ứng dụng trong bảo quản sau thu hoạch một số loại trái cây đồng bằng sông Cửu Long”. Đề tài do PGS.TS Hồ Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHAG làm chủ nhiệm, ThS Vũ Thị Thanh Đào và ThS Trịnh Thanh Duy - Giảng viên Bộ môn Công nghệ thực phẩm làm thành viên.
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xây dựng quy trình chiết và đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch trích lá huyền trên một số chủng vi sinh vật phổ biến gây hư hỏng trái cây. Đồng thời, đề tài cũng đánh giá được hiệu quả của màng bao kháng khuẩn trong bảo quản một số loại trái cây có giá trị của vùng đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể là khả năng bảo quản của màng bao bột huyền có bổ sung dịch trích lá huyền trong quá trình bảo quản trái bơ. Đề tài đạt 83/100 điểm.
Đề tài thứ hai thuộc chuyên ngành Vật lý: “Bổ đính bậc một vòng vào một số kênh rã của Higgs Boson trong một số mô hình chuẩn mở rộng” do TS Trịnh Thị Hồng – Chuyên viên Bộ phận Thí nghiệm – Phòng Quản trị Thiết bị chủ nhiệm đề tài, PGS.TS Nguyễn Thanh Phong - Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn Vật lý – Trường ĐH Cần Thơ làm thành viên.
Đề tài được thực hiện với mục tiêu: Xác định được phổ trạng thái vật lý, khối lượng và các đỉnh tương tác liên quan đến các hạt trong mô hình; sử dụng kết quả thực nghiệm mới nhất về thực nghiệm neutrino, rã vi phạm leptop thế hệ,… để đánh giá và phân tích định lượng các đóng góp bổ đính; xác định được kết quả số dự đoán các đặc điểm về khối lượng và tham số liên quan đến tương tác các hạt mới như Fermion nặng, Higgs nặng, Boson nặng. Ngoài ra, từ kết quả nghiên cứu này, đề tài sẽ xác định được các đặc điểm chung của các hạt nặng trong các mô hình khác nhau. Đề tài đạt 84.6/100  điểm.
Hội đồng đã thống nhất cho các nhóm nghiên cứu triển khai thực hiện.

Cẩm Thiêu – TV

Nhóm nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của dịch chiết lá huyền (Tacca leontopetaloides L.Kuntze) và ứng dụng trong bảo quản sau thu hoạch một số loại trái cây Đồng bằng sông Cửu Long”
Nhóm nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của dịch chiết lá huyền (Tacca leontopetaloides L.Kuntze) và ứng dụng trong bảo quản sau thu hoạch một số loại trái cây Đồng bằng sông Cửu Long”

 

ThS Đoàn Phúc Nguyên – Trưởng phòng Phòng Kiểm nghiệm, xét nghiệm - Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Nông nghiệp An Giang, phản biện đề tài
ThS Đoàn Phúc Nguyên – Trưởng phòng Phòng Kiểm nghiệm, xét nghiệm - Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Nông nghiệp An Giang, phản biện đề tài

 

TS Nguyễn Duy Tân – Phó Trưởng khoa Khoa NN&TNTN Trường ĐHAG, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt đề tài thứ nhất kết luận
TS Nguyễn Duy Tân – Phó Trưởng khoa Khoa NN&TNTN Trường ĐHAG, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt đề tài thứ nhất kết luận

 

Nhóm nghiên cứu đề tài “Bổ đính bậc một vòng vào một số kênh rã của Higgs Boson trong một số mô hình chuẩn mở rộng”
Nhóm nghiên cứu đề tài “Bổ đính bậc một vòng vào một số kênh rã của Higgs Boson trong một số mô hình chuẩn mở rộng”

 

Hội đồng phản biện cho đề tài nghiên cứu của TS Trịnh Thị Hồng
Hội đồng phản biện cho đề tài nghiên cứu của TS Trịnh Thị Hồng

 

TS Nguyễn Văn Mện – Trưởng Bộ môn Vật lý, Khoa Sư phạm, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt đề tài thứ hai kết luận
TS Nguyễn Văn Mện – Trưởng Bộ môn Vật lý, Khoa Sư phạm, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt đề tài thứ hai kết luận


 

Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài loại C cấp ĐHQG-HCM
Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài loại C cấp ĐHQG-HCM

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: