Ngày 25/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG-HCM.

Đề tài thứ nhất là “Ảnh hưởng của tuổi thu hoạch dế ta (Gryllus bimaculatus De Geer, 1773) lên năng suất và giá trị dinh dưỡng của bột dế”, do TS Bùi Phan Thu Hằng – Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi – Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm, TS Trần Nghĩa Khang - Giảng viên Bộ môn Công nghệ thực phẩm làm thành viên
Đề tài được thực hiện với  mục tiêu: Xác định độ tuổi thích hợp của dế ta cho năng suất sinh trưởng, tỷ lệ protein và chất lượng protein tối ưu; xác định quá trình sấy lên độ ẩm cuối, giá trị cảm quan và khả năng bảo quản sản phẩm; xác định sự thay đổi tính chất hóa, lý của protein bột dế trong quá trình sấy ở các nhiệt độ khác nhau; xác định sự thay đổi của protein trong quá trình bảo quản; so sánh hàm lượng dinh dưỡng của protein có trong bột dế với các nguồn protein khác để đánh giá khả năng ứng dụng bột dế trong thực phẩm. Đề tài đạt 86.4/100 điểm và thống nhất cho tiến hành thực hiện.
Đề tài thứ hai là “Tính ổn định nghiệm của bài toán tối ưu và các vấn đề liên quan” do ThS Võ Thành Tài – Phó Trưởng Bộ môn Toán – Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.
Mục tiêu chính của đề tài là đạt được kết quả có định hướng ứng dụng cho các bài toán thực tế về điều kiện ổn định của các mô hình quan trọng trong tối ưu, cụ thể như: Xác định cấu trúc của các dạng nghiệm hữu hiệu cho các bài toán trong tối ưu hóa véc-tơ đơn vị và đa trị, bài toán tối ưu trong véc-tơ đại số, bài toán điều khiển tối ưu, bài toán cân bằng; đạt được các kết quả mới về sự ổn định nghiệm như tính nửa liên tục, liên tục định tính, liên tục định lượng của nghiệm các bài toán có dữ liệu bị nhiễu bởi các tham số, sự hội tụ nghiệm và điều kiện đặt chỉnh cho các mô hình đang xem xét. Đề tài đạt 89.6/100 điểm và thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Cẩm Thiêu – TV

 Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài loại C cấp ĐHQG-HCM
 Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài loại C cấp ĐHQG-HCM

 

Nhóm nghiên cứu đề tài “Ảnh hưởng của tuổi thu hoạch dế ta (Gryllus bimaculatus De Geer, 1773) lên năng suất và giá trị dinh dưỡng của bột dế”
Nhóm nghiên cứu đề tài “Ảnh hưởng của tuổi thu hoạch dế ta (Gryllus bimaculatus De Geer, 1773) lên năng suất và giá trị dinh dưỡng của bột dế”.

 

TS Nguyễn Minh Thông – Giảng viên chính, Khoa Nông nghiệp Trường ĐH Cần Thơ, phản biện đề tài
TS Nguyễn Minh Thông – Giảng viên chính, Khoa Nông nghiệp Trường ĐH Cần Thơ, phản biện đề tài

 

PGS.TS Hồ Quảng Đồ – Giảng viên cao cấp, Khoa Nông nghiệp Trường ĐHCT, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận
PGS.TS Hồ Quảng Đồ – Giảng viên cao cấp, Khoa Nông nghiệp Trường ĐHCT, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận

 

ThS Võ Thành Tài – Chủ nhiệm đề tài “Tính ổn định nghiệm của bài toán tối ưu và các vấn đề liên quan” báo cáo trước Hội đồng
ThS Võ Thành Tài – Chủ nhiệm đề tài “Tính ổn định nghiệm của bài toán tối ưu và các vấn đề liên quan” báo cáo trước Hội đồng

 

 Hội đồng phản biện cho đề tài nghiên cứu của ThS Võ Thành Tài
 Hội đồng phản biện cho đề tài nghiên cứu của ThS Võ Thành Tài


 

TS Lê Ngọc Quỳnh – Trưởng Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt đề tài thứ 2 kết luận
TS Lê Ngọc Quỳnh – Trưởng Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt đề tài thứ 2 kết luận

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: