Ngày 01/3/2018, Trường Đại học An Giang đã ký kết ghi nhớ hợp tác với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh An Giang về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp. Buổi lễ ký kết được diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị công bố, triển khai kế hoạch kiện toàn, phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020 do Sở Nông nghiệp & PTNT Tỉnh chủ trì.

Theo nội dung ký kết, Trường Đại học An Giang sẽ hỗ trợ Sở Nông nghiệp & PTNT triển khai các hoạt động chủ yếu như sau: (1) Đào tạo sau đại học và bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách nhiệm vụ nông nghiệp tuyến huyện, xã cũng như lực lượng khuyến nông viên và lực lượng lao động nông thôn; (2) Giới thiệu giáo sư và các nguồn bổng, tập huấn ở nước ngoài cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Nông nghiệp, đồng thời hỗ trợ đưa sinh viên tham gia các chương trình tu nghiệp sinh, thực tập sinh, thực tập kỹ năng nông nghiệp ở các nước có nền nông nghiệp phát triển; (3) Bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh, tiếng Nhật cũng như tập huấn thực hành nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực nông nghiệp cho nhân lực ngành nông nghiệp; (4) Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo, tập huấn.

Việc ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học An Giang và Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh An Giang không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 mà còn giúp Nhà trường đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các ban ngành, địa phương và doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh.

Anh Thư – TV (tổng hợp thông tin)

Ảnh: Hồ Thanh Bình – K.NN&TNTN

Hình ảnh :

Tin liên quan: