Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với Trường Đại học Swansea (Vương Quốc Anh), PGS,TS. Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang đã có buổi thảo luận về nội dung hợp tác giữa Trường Đại học An Giang và Trường Đại học Swansea.

Tiếp đoàn Trường Đại học An Giang có: PGS,TS. Terry Filer – Trưởng khoa Kế toán và Tài chính kiêm Phó Giám đốc Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Swansea; GS,TS. Perumal Nithiarasu – Giám đốc nghiên cứu kiêm Trưởng khoa Kỹ thuật và Khoa học lãnh đạo; TS. Saphia Akbari – Quản lý chương trình đào tạo Khoa Kế toán và Tài chính và TS. Adam Jones – Quản lý chương trình đào tạo Khoa Kỹ thuật.

Hiệu trưởng Võ Văn Thắng tặng logo của Trường ĐHAG cho PGS,TS. Terry Filer – Trưởng khoa Kế toán và Tài chính kiêm Phó Giám đốc Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Swansea
Hiệu trưởng Võ Văn Thắng tặng logo của Trường ĐHAG cho PGS,TS. Terry Filer – Trưởng khoa Kế toán và Tài chính kiêm Phó Giám đốc Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Swansea

 

Hiệu trưởng Võ Văn Thắng tặng quà lưu niệm của Trường ĐHAG cho GS,TS. Perumal Nithiarasu – Giám đốc nghiên cứu kiêm Trưởng khoa Kỹ thuật và Khoa học lãnh đạo
Hiệu trưởng Võ Văn Thắng tặng quà lưu niệm của Trường ĐHAG cho GS,TS. Perumal Nithiarasu – Giám đốc nghiên cứu kiêm Trưởng khoa Kỹ thuật và Khoa học lãnh đạo


Hai bên đã thảo luận và thống nhất các nội dung nhằm tiến đến ký kết chính thức thỏa thuận hợp tác gồm: [1] Xây dựng chương trình đào tạo 3+1 của hai ngành là Kế toán và Tài chính và ngành Công nghệ thông tin; [2] Trao đổi giảng viên và thiết kế các chương trình đào tạo ngắn hạn cho sinh viên và giảng viên bao gồm: gửi giảng viên chuyên ngành Kế toán sang tập huấn chứng chỉ ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc - Association of Chartered Certified Accountants) tại Trường Đại học Swansea, thiết kế chương trình huấn luyện chứng chỉ ACCA cho sinh viên ngành Kế toán học tại Trường Đại học An Giang; đề cử giảng viên kỹ thuật (khoa học máy tính và kỹ thuật công nghệ) tham gia vào dự án nghiên cứu “Lập trình và máy nông nghiệp” cho các nước đang phát triển do Trường Đại học Swansea chủ trì.
Cũng trong dịp này, Hiệu trưởng Võ Văn Thắng đã gửi lời mời đại diện Trường Đại học Swansea đến thăm và ký hợp tác chính thức với Trường Đại học An Giang, dự kiến vào tháng 6/2019.

Hiệu trưởng Võ Văn Thắng, TS. Nguyễn Hữu Trí (bìa phải) – Trưởng Khoa Kinh tế - QTKD cùng đại diện Trường Đại học Swansea
Hiệu trưởng Võ Văn Thắng, TS. Nguyễn Hữu Trí (bìa phải) – Trưởng Khoa Kinh tế - QTKD cùng đại diện Trường Đại học Swansea


 

Hiệu trưởng Võ Văn Thắng chụp ảnh lưu niệm với GS,TS. Perumal Nithiarasu, TS. Adam Jones (bìa trái) và TS. Lý Kim Cương (Giảng viên Khoa Kế toán và  Tài chính – Đại học Swansea)
Hiệu trưởng Võ Văn Thắng chụp ảnh lưu niệm với GS,TS. Perumal Nithiarasu, TS. Adam Jones (bìa trái) và TS. Lý Kim Cương (Giảng viên Khoa Kế toán và  Tài chính – Đại học Swansea)

TS. Nguyễn Hữu Trí - Khoa Kinh tế - QTKD
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: