Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, vừa qua, Trường Đại học An Giang đã phối hợp cùng Trung tâm Tư vấn Pháp luật – Hội Luật gia tỉnh An Giang tổ chức giới thiệu tuyên truyền, phố biến pháp luật cho viên chức, nhân viên của Trường.

Buổi tuyên truyền nhằm tạo điều kiện để viên chức, nhân viên nâng cao nhận thức chung về pháp luật, hiểu biết những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới được ban hành.
Tại buổi giới thiệu, cán bộ, giảng viên và nhân viên của Trường đã được Luật sư Phan Ngọc Minh – Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật – Hội Luật gia tỉnh An Giang giới thiệu những điểm  mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức (năm 2019); và ông Trần Minh Tâm – Trưởng Phòng Thanh tra pháp chế Trường Đại học An Giang giới thiệu sơ lược về Luật Giáo dục và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018.
Để có thể tham khảo, tìm hiểu  thêm những điểm đổi mới của các bộ Luật nêu trên, cán bộ viên chức có thể xem trên website của Phòng Thanh tra pháp chế. Ngoài ra, Thư viện Trường có tổ chức trưng bày giới thiệu sách pháp luật cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức và sinh viên Trường đến tham khảo học tập và nghiên cứu.

Thanh Vị - TV

Ông Phan Ngọc Minh - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật – Hội Luật gia tỉnh An Giang, báo cáo viên của chương trình
Ông Trần Minh Tâm – Trưởng Phòng Thanh tra pháp chế giới thiệu về Luật Giáo dục và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018

 

Ông Trần Minh Tâm – Trưởng Phòng Thanh tra pháp chế giới thiệu về Luật Giáo dục và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018
Ông Phan Ngọc Minh - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật – Hội Luật gia tỉnh An Giang, báo cáo viên của chương trình


 

Toàn cảnh buổi tuyên truyền phổ biến Pháp luật
Toàn cảnh buổi tuyên truyền phổ biến Pháp luật

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: