An Giang University

Thông báo về việc tổ chức phỏng vấn ứng viên dự tuyển viên chức vào Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1)

  • 06/12/2017 16:52

Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1) thông báo đến ứng viên dự tuyển vào Trường Đại học An Giang (danh sách đính kèm) lịch tổ chức phỏng vấn, như sau:

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 đợt 02

  • 04/12/2017 15:50

Trường Đại học An Giang thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 2) như sau:

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo về việc tiếp tục nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 1)

  • 16/11/2017 15:15

Căn cứ Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017;

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 1)

  • 20/09/2017 10:27

Trường Đại học An Giang tuyển viên chức vào công tác tại các đơn vị trực thuộc Trường với các yêu cầu và vị trí sau:

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trường Phố thông Thực hành Sư phạm, Trường Đại học An Giang

  • 21/01/2017 12:54

Trường Đại học An Giang thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trường Phố thông Thực hành Sư phạm, cụ thể như sau:

Xem tiếp

An Giang University

Kết quả phỏng vấn vòng 1 và lịch tổ chức phỏng vấn vòng 2 ứng viên dự tuyển viên chức Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016

  • 10/11/2016 08:19

Căn cứ Biên bản họp ngày 8/11/2016 của Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Đại học An Giang về kết quả phỏng vấn vòng 1 ứng viên dự tuyển vào Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm,

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo về việc tổ chức phỏng vấn ứng viên dự tuyển viên chức Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016

  • 04/10/2016 17:24

Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Đại học An Giang năm 2016 thông báo đến ứng viên đã dự tuyển vào Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm (danh sách đính kèm) lịch tổ chức phỏng vấn, như sau:

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

  • 01/09/2016 20:47

Trường Đại học An Giang cần tuyển giáo viên vào giảng dạy tại Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm với các yêu cầu và vị trí sau:

Xem tiếp