• Banner Trang Tuyển sinh
Lễ Tốt nghiệp và trao bằng cử nhân ngành Giáo dục thể chất hình thức liên thông
Lễ Tốt nghiệp và trao bằng cử nhân ngành Giáo dục thể chất hình thức liên thông
 • 29/01/2024

Ngày 28/01/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân ngành Giáo dục thể chất hệ vừa làm vừa học cho 48 sinh viên đã hoàn thành chương trình học.

Xem thêm
Thông báo về việc tuyển sinh các lớp bồi dưỡng năm 2024
Thông báo về việc tuyển sinh các lớp bồi dưỡng năm 2024
 • 10/01/2024

"...Nhà trường thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng năm 2024, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2, hình thức VLVH năm 2023 tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre
Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2, hình thức VLVH năm 2023 tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre
 • 09/11/2023

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh đại học, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2023, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 (bổ sung đợt 4)
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 (bổ sung đợt 4)
 • 30/10/2023

Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 (bổ sung đợt 4)

Xem thêm
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 (bổ sung đợt 3)
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 (bổ sung đợt 3)
 • 18/10/2023

Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 (bổ sung đợt 3)

Xem thêm
Về việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2023 (bổ sung đợt 2)
Về việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2023 (bổ sung đợt 2)
 • 18/10/2023

Công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023

Xem thêm
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hình thức vừa làm vừa học năm 2023
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hình thức vừa làm vừa học năm 2023
 • 12/10/2023

"...Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2022 - 2023, Nhà trường thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học năm 2023, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 (bổ sung đợt 2)
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 (bổ sung đợt 2)
 • 05/10/2023

đăng ký xét tuyển Đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 (bổ sung đợt 2)

Xem thêm
Công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Chính quy (Bổ sung đợt 1)
Công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Chính quy (Bổ sung đợt 1)
 • 04/10/2023

Công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Chính quy (Bổ sung đợt 1)

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023 (Đợt 2)
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023 (Đợt 2)
 • 25/07/2023

"...Trường Đại học An Giang – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo kế hoạch Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023 đợt 2 như sau:"

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 (Dự kiến)
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 (Dự kiến)
 • 15/05/2023

"...Trường Đại học An Giang – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 như sau:"

Xem thêm
Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2022
Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2022
 • 16/12/2022

"...Công nhận kết quả trúng tuyển Kỳ thi Tuyển sinh sau đại học năm 2022 khóa ngày 12-13/12/2022 đối với 45 (bốn mươi lăm) thí sinh ở 03 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ gồm ngành Công nghệ sinh học, ngành Khoa học cây trồng và ngành Quản giáo dục"

Xem thêm
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 (bổ sung đợt 4)
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 (bổ sung đợt 4)
 • 30/10/2023

Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 (bổ sung đợt 4)

Xem thêm
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 (bổ sung đợt 3)
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 (bổ sung đợt 3)
 • 18/10/2023

Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 (bổ sung đợt 3)

Xem thêm
Về việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2023 (bổ sung đợt 2)
Về việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2023 (bổ sung đợt 2)
 • 18/10/2023

Công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2, hình thức VLVH năm 2023 tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre
Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2, hình thức VLVH năm 2023 tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre
 • 09/11/2023

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh đại học, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2023, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hình thức vừa làm vừa học năm 2023
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hình thức vừa làm vừa học năm 2023
 • 12/10/2023

"...Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2022 - 2023, Nhà trường thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học năm 2023, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023
 • 18/07/2023

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh đại học, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2023, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc tuyển sinh các lớp bồi dưỡng năm 2024
Thông báo về việc tuyển sinh các lớp bồi dưỡng năm 2024
 • 10/01/2024

"...Nhà trường thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng năm 2024, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Hội nghị tổng kết 5 năm công tác bồi dưỡng của Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM
Hội nghị tổng kết 5 năm công tác bồi dưỡng của Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM
 • 29/08/2023

Ngày 23/8/2023, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2018 – 2023) công tác bồi dưỡng.

Xem thêm
Khai giảng khóa bồi dưỡng chuyên đề chuyên môn cho giáo viên huyện Phú Tân
Khai giảng khóa bồi dưỡng chuyên đề chuyên môn cho giáo viên huyện Phú Tân
 • 27/07/2023

Ngày 25/7/2023, Trường Đại học An Giang đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Tân tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng chuyên đề chuyên môn cho các cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên nòng cốt các cấp của Huyện.

Xem thêm