"...Nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên Tin học để giảng dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học, Trường Đại học An Giang tổ chức lớp bồi dưỡng, cụ thể:"

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học (đối tượng 1)

 

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học (đối tượng 1)

 

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 (2021) 919-TB-DHAG - Don dang ky.pdf 335.965
Hình ảnh :

Tin liên quan: