Đại học Liên thông từ Cao đẳng

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng cử nhân ngành Giáo dục thể chất hình thức liên thông
Lễ Tốt nghiệp và trao bằng cử nhân ngành Giáo dục thể chất hình thức liên thông
  • 29/01/2024 10:55

Ngày 28/01/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân ngành Giáo dục thể chất hệ vừa làm vừa học cho 48 sinh viên đã hoàn thành chương trình học.

Xem thêm
Lễ tốt nghiệp đại học liên thông ngành Bảo vệ thực vật và ngành Công nghệ thực phẩm
Lễ tốt nghiệp đại học liên thông ngành Bảo vệ thực vật và ngành Công nghệ thực phẩm
  • 18/09/2023 15:07

Sáng ngày 16/9/2023, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã phối hợp cùng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đại học liên thông cho các sinh viên ngành Bảo vệ thực vật và ngành Công nghệ thực phẩm, niên khóa 2020-2022.

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023
  • 18/07/2023 16:15

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023 như sau:"

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022
  • 26/07/2022 08:53

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022 như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học năm 2023 theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học năm 2023 theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 07/04/2022 10:09

Phương thức xét tuyển thẳng vào đạo học năm 2023 theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem thêm
Thông báo về việc gia hạn thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2, liên thông, vừa làm vừa học năm 2021 tại Trường Đại học An Giang
Thông báo về việc gia hạn thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2, liên thông, vừa làm vừa học năm 2021 tại Trường Đại học An Giang
  • 28/09/2021 08:28

"...Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều thí sinh có nhu cầu tuyển sinh nhưng chưa có điều kiện đăng ký hồ sơ tuyển sinh. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh có nhu cầu tham gia xét tuyển văn bằng 2, liên thông, vừa làm vừa học năm 2021, Trường Đại học An Giang thông báo gia hạn thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển sinh cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2021
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2021
  • 28/05/2021 17:19

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2021 như sau:"

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020
  • 01/07/2020 16:54

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020 như sau:"

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học năm 2019
Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học năm 2019
  • 31/05/2019 16:43

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học năm 2019, cụ thể như sau:"

Xem thêm