Đại học Văn bằng 2

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2, hình thức VLVH năm 2023 tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre
Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2, hình thức VLVH năm 2023 tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre
  • 09/11/2023 16:17

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh đại học, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2023, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023
  • 18/07/2023 16:23

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh đại học, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2023, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc gia hạn thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2, liên thông, vừa làm vừa học năm 2021 tại Trường Đại học An Giang
Thông báo về việc gia hạn thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2, liên thông, vừa làm vừa học năm 2021 tại Trường Đại học An Giang
  • 28/09/2021 08:28

"...Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều thí sinh có nhu cầu tuyển sinh nhưng chưa có điều kiện đăng ký hồ sơ tuyển sinh. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh có nhu cầu tham gia xét tuyển văn bằng 2, liên thông, vừa làm vừa học năm 2021, Trường Đại học An Giang thông báo gia hạn thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển sinh cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đại học, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2021
Thông báo tuyển sinh đại học, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2021
  • 28/05/2021 17:12

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học năm 2021, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đại học, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2020
Thông báo tuyển sinh đại học, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2020
  • 01/07/2020 17:04

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học năm 2020, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học năm 2019
Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học năm 2019
  • 31/05/2019 16:43

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học năm 2019, cụ thể như sau:"

Xem thêm