Đại học Vừa làm Vừa học

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2, hình thức VLVH năm 2023 tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre
Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2, hình thức VLVH năm 2023 tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre
  • 09/11/2023 16:17

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh đại học, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2023, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hình thức vừa làm vừa học năm 2023
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hình thức vừa làm vừa học năm 2023
  • 12/10/2023 11:06

"...Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2022 - 2023, Nhà trường thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học năm 2023, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023
  • 18/07/2023 16:23

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh đại học, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2023, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023
  • 18/07/2023 16:15

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023 như sau:"

Xem thêm
Đề án Tuyển sinh năm 2022
Đề án Tuyển sinh năm 2022
  • 19/09/2022 10:04

Đề án Tuyển sinh năm 2022

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022
  • 26/07/2022 08:53

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022 như sau:"

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022
  • 26/07/2022 08:36

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh đại học, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2022, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022
  • 26/07/2022 08:06

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022 như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc đăng ký thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non đợt tuyển sinh đại học năm 2022
Thông báo về việc đăng ký thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non đợt tuyển sinh đại học năm 2022
  • 24/06/2022 16:12

"...Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học hình thức giáo dục chính quy và vừa làm vừa học năm 2022 của Trường Đại học An Giang, Trường Đại học An Giang thông báo việc đăng ký và tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, cụ thể như sau:"

Xem thêm