Đào tạo Ngắn hạn

Thông báo về việc chiêu sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn tâm lý học đường
Thông báo về việc chiêu sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn tâm lý học đường
  • 09/05/2023 14:42

"...Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) phối hợp với Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH AG, ĐHQG-HCM) tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ về Tư vấn tâm lý học đường tại Đại học An Giang hoặc tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh An Giang với các nội dung sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thư viện khóa 10 năm 2023 đặt đào tạo tại địa phương
Thông báo về việc khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thư viện khóa 10 năm 2023 đặt đào tạo tại địa phương
  • 17/04/2023 16:35

"...Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo về thời gian khai giảng đến học viên Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Thư viện năm 2023 đặt đào tạo tại: Trường Đại học An Giang"

Xem thêm
Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh thiếu niên - thiếu nhi khóa 18
Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh thiếu niên - thiếu nhi khóa 18
  • 10/04/2023 10:56

Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng - Trường ĐHAG kính gửi Quý thầy, cô và các bạn sinh viên Thông báo chiêu sinh "CÁC LỚP TIẾNG ANH THIẾU NHI - THIẾU NIÊN" (KHÓA 18), cụ thể như sau:

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh khóa bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện
Thông báo tuyển sinh khóa bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện
  • 16/03/2023 13:42

"...Trường Đại học An Giang phối hợp với Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh khóa Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng năm 2023
Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng năm 2023
  • 01/02/2023 13:28

"...Nhà trường thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng năm 2023, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc chiêu sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn tâm lý học đường
Thông báo về việc chiêu sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn tâm lý học đường
  • 09/02/2021 08:10

"...Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) phối hợp với Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH AG, ĐHQG-HCM) tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ về Tư vấn tâm lý học đường tại Đại học An Giang hoặc tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh An Giang với các nội dung sau:"

Xem thêm