Thông tin Tuyển sinh sau Đại học

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023 (Đợt 2)
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023 (Đợt 2)
  • 25/07/2023 13:47

"...Trường Đại học An Giang – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo kế hoạch Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023 đợt 2 như sau:"

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 (Dự kiến)
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 (Dự kiến)
  • 15/05/2023 13:55

"...Trường Đại học An Giang – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 như sau:"

Xem thêm
Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2022
Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2022
  • 16/12/2022 14:28

"...Công nhận kết quả trúng tuyển Kỳ thi Tuyển sinh sau đại học năm 2022 khóa ngày 12-13/12/2022 đối với 45 (bốn mươi lăm) thí sinh ở 03 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ gồm ngành Công nghệ sinh học, ngành Khoa học cây trồng và ngành Quản giáo dục"

Xem thêm
Thông báo kết quả Kỳ thi Tuyển sinh sau đại học năm 2022
Thông báo kết quả Kỳ thi Tuyển sinh sau đại học năm 2022
  • 06/12/2022 14:36

"...Trường Đại học An Giang thông báo Kết quả Kỳ thi Tuyển sinh sau đại học năm 2022"

Xem thêm
Tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng, Luật Dân sự & Tố tụng dân sự năm 2022 phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Luật
Tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng, Luật Dân sự & Tố tụng dân sự năm 2022 phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Luật
  • 04/10/2022 14:45

"...Trường Đại học An Giang trân trọng thông báo đến Quý đơn vị thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng và Luật Dân sự & tố tụng dân sự đợt 2 năm 2022 (liên kết với Trường Đại học Kinh tế - Luật đào tạo tại Trường Đại học An Giang), cụ thể như sau:"

Xem thêm
Thông báo chiêu sinh lớp Hệ thống kiến thức chuẩn bị cho Kỳ thi Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý công Đợt 2 năm 2022 (liên kết với Trường Đại học Quốc tế đào tạo tại Trường Đại học An Giang)
Thông báo chiêu sinh lớp Hệ thống kiến thức chuẩn bị cho Kỳ thi Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý công Đợt 2 năm 2022 (liên kết với Trường Đại học Quốc tế đào tạo tại Trường Đại học An Giang)
  • 23/09/2022 15:08

"...Nhằm tạo điều kiện cho người dự tuyển Kỳ thi Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022, Trường Đại học An Giang trân trọng thông báo chiêu sinh lớp Hệ thống kiến thức chuẩn bị cho Kỳ thi Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý công Đợt 2 năm 2022 (liên kết với Trường Đại học Quốc tế đào tạo tại Trường Đại học An Giang) theo kế hoạch như sau:"

Xem thêm
Thông báo Chiêu sinh các lớp Hệ thống kiến thức Chuẩn bị cho Kỳ thi Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐHAG năm 2022
Thông báo Chiêu sinh các lớp Hệ thống kiến thức Chuẩn bị cho Kỳ thi Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐHAG năm 2022
  • 15/09/2022 15:30

"...Nhằm tạo điều kiện cho người dự tuyển Kỳ thi Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022, Trường Đại học An Giang thông báo chiêu sinh các lớp Hệ thống kiến thức theo kế hoạch như sau::

Xem thêm
Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ thạc sĩ Đợt 2 - năm 2022
Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ thạc sĩ Đợt 2 - năm 2022
  • 09/09/2022 16:35

"...Nhà trường thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ thạc sĩ cho các học viên đủ điều kiện, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Trường Đại học An Giang
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Trường Đại học An Giang
  • 18/02/2022 15:37

"...Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 được ban hành kèm theo Quyết định số 486/QĐ- ĐHAG ngày 11/5/2020 của Trường Đại học An Giang về việc Ban hành quy định tạm thời về đào tạo trình độ thạc sĩ"

Xem thêm