Công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Chính quy (Bổ sung đợt 1)

Công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Chính quy (Bổ sung đợt 1)

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG (QSA) – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

 ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

XÉT TUYỂN BỔ SUNG (ĐỢT 1)

 

TIN LIÊN QUAN