Hướng dẫn cách viết bài luận (Áp dụng cho PTXT kết quả học tập THPT) năm 2024

Phương thức xét tuyển 05 (Xét tuyển kết quả học tập THPT)

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG (QSA) - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

CHỦ ĐỀ BÀI LUẬN (Tham khảo)

Áp dụng cho phương thức 5: Xét tuyển kết quả học tập THPT (Có kết hợp với bài luận)

  • Chủ đề 1: Sư phạm Ngữ văn – Động lực cho những ước mơ.
  • Chủ đề 2: Việt Nam học – Khai phá chân trời mới.
  • Chủ đề 3: Tài chính ngân hàng – Tiềm năng phát triển kinh tế.
  • Chủ đề 4: Bảo vệ thực vật – Sáng tạo, cải cách nông nghiệp.
  • Chủ đề 5: Ngôn ngữ Anh – Nghiên cứu, hội nhập Quốc tế.

Ghi chú: Mẫu bài luận cho thí sinh trình bày; Bài luận dành cho thí sinh tham khảo; Dàn ý của bài luận... Vui lòng xem đính kèm.

TIN LIÊN QUAN