Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2022

"...Công nhận kết quả trúng tuyển Kỳ thi Tuyển sinh sau đại học năm 2022 khóa ngày 12-13/12/2022 đối với 45 (bốn mươi lăm) thí sinh ở 03 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ gồm ngành Công nghệ sinh học, ngành Khoa học cây trồng và ngành Quản giáo dục"

TIN LIÊN QUAN