Thông báo nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024

ĐÍNH KÈM

STT Nội dung Tải về
1 PT1.1_Phieu_DKXT thang.docx
TIN LIÊN QUAN