Thông báo nộp hồ sơ xét tuyển đại học theo phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định ĐHQG-HCM thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT (Phương thức 1.2) năm 2024

Đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định ĐHQG-HCM thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT (Phương thức 1.2) năm 2024

TIN LIÊN QUAN