Thông báo tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cụ thể như sau:"

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN