Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 (Dự kiến)

"...Trường Đại học An Giang – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 như sau:"

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN