Thông báo về việc chiêu sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn tâm lý học đường

"...Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) phối hợp với Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH AG, ĐHQG-HCM) tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ về Tư vấn tâm lý học đường tại Đại học An Giang hoặc tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh An Giang với các nội dung sau:"

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN