Thông báo về việc khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thư viện khóa 10 năm 2023 đặt đào tạo tại địa phương

"...Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo về thời gian khai giảng đến học viên Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Thư viện năm 2023 đặt đào tạo tại: Trường Đại học An Giang"

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN