Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học năm 2023 theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phương thức xét tuyển thẳng vào đạo học năm 2023 theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG (QSA) - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

---------- *.* ----------

  • THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠO HỌC NĂM 2023
  • THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

TIN LIÊN QUAN