Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hình thức vừa làm vừa học năm 2023

"...Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2022 - 2023, Nhà trường thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học năm 2023, cụ thể như sau:"

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN