Thông báo về việc tổ chức ôn thi, thi cấp chứng nhận tiếng Anh VNU-EPT

Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng – Trường Đại học An Giang trân trọng thông báo về việc tổ chức ôn thi, thi cấp chứng nhận tiếng Anh VNU-EPT dành cho Sinh viên và Học viên Cao học xét tốt nghiệp/chuẩn đầu ra tại Trường Đại học An Giang như sau:

- Các lớp ôn thi khai giảng: Ngày 12/06/2023

- Thời gian tổ chức thi: Sáng Thứ bảy, Ngày 29/07/2023.

Lưu ý:

1. Đóng trước ngày 12/06/2023 được giảm 20% học phí ôn thi, Đăng ký ôn thi cho học thử 1 buổi và phí đã nộp không hoàn lại.

2. Phí thi: 1.600.000đ.(dành cho thí sinh tự do)

3. Phí thi: 1.400.000đ.(dành cho thí sinh ôn thi tại Trung tâm RCCD)


Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Lầu 2 Khu Hiệu bộ Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, Trường Đại học An Giang.

18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang

Email: rccd@agu.edu.vn;  Website: http://rccd.agu.edu.vn/

Facebook Page: https://www.facebook.com/rccd.edu.vn/

SĐT: (0296) 2210 920 hoặc 0908500885 (Ông Trần Ngọc Phương)

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN