Thông báo về việc viết bài luận và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển hình thức giáo dục chính quy theo kết quả học tập THPT trong đợt tuyển sinh đại học năm 2023

Xét tuyển hình thức giáo dục chính quy theo Kết quả học tập THPT (PT5) năm 2023

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG (QSA) - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

---------- *.* ----------

 VỀ VIỆC VIẾT BÀI LUẬN VÀ NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HÌNH THỨC GIÁO DỤC CHÍNH QUY

 THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT TRONG ĐỢT TUYỀN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2023

I. Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo Quy chế tuyển sinh hiện hành các năm 2021, 2022 và 2023.

II. Điều kiện đăng ký xét tuyển

    - Thí sinh phải tham gia viết Bài luận theo hướng dẫn và gửi Bài luận về Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học An Giang kèm theo hồ sơ ĐKXT.

    - Thí sinh phải có kết quả xét tuyển Bài luận là "ĐẠT" mới được xét tuyển theo phương thức này. 

III. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và bài luận

    1. Thời gian: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT và bài luận kể từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 ngày 08/6/2023.

    2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT gồm bản sao hợp lệ (hoặc bản photo có công chứng) các loại giấy tờ sau:

    - Phiếu ĐKXT: nộp bản gốc (file đính kèm).

    - Học bạ.

    - Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2021 và 2022) hoặc có thể bổ sung Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh sẽ tốt nghiệp THPT năm 2023).

    - Bài luận (được viết Tay) theo mẫu quy định (file đính kèm).

    3. Địa điểm nộp lệ phí và hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh thực hiện nộp lệ phí và hồ sơ đăng ký xét tuyển theo trình tự sau:

    - Bước 1: Thí sinh đóng và nộp lệ phí 25.000 đồng/nguyện vọng ĐKXT tại Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Trường Đại học An Giang.

    - Bước 2: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT và biên lai nộp lệ phí tại Phòng Đào tạo (ĐT04), Trường Đại học An Giang.

    4. Thời gian dự kiến công bố kết quả xét duyệt bài luận: Nhà trường dự kiến thông báo kết quả xét duyệt Bài luận vào ngày 16/6/2023. Thông tin chi tiết tại website tuyển sinh.

    5. Thời gian thông báo kết quả xét đạt điều kiện trúng tuyển: Nhà trường dự kiến thông báo kết quả xét đạt điều kiện trúng tuyển Đại học theo Phương thức 5 vào ngày 14/7/2023.

IV. Hướng dẫn viết bài luận: Thí sinh xem hướng dẫn chi tiết tại website tuyển sinh: https://www.agu.edu.vn/vi/tuyen-sinh/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc.

V. Thông tin liên hệ

    Phòng Đào tạo, Trường Đại học An Giang.  

    - Địa chị: 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

    - Điện thoại: 0296.3846074.

    - Website tuyển sinh Trường Đại học An Giang: https://www.agu.edu.vn/vi/tuyen-sinh/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc.

    - Điện thoại di động/Zalo/Viber: 0794.222245.

    - Email: tuyensinh@agu.edu.vn.

TIN LIÊN QUAN