Về việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2023 (bổ sung đợt 2)

Công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG (QSA) – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

 CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (BỔ SUNG ĐỢT 2)

TIN LIÊN QUAN