Thông báo về việc xác định thời gian đăng ký và dự thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non đợt tuyển sinh đại học năm 2021

  • 03/08/2021 11:20

"...Nhà trường thông báo đến thí sinh về việc xác định thời gian nộp hồ sơ đăng ký và thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Thông báo về việc hướng dẫn thí sinh chịu ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nộp hồ sơ xét tuyển đại học theo phương thức 5 (PT5) qua cổng thông tin tuyển sinh của Trường trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021

  • 29/07/2021 16:15

"...Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh trong khu vực chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Nhà trường thông báo và hướng dẫn thí sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học theo PT5 qua cổng thông tin tuyển sinh của Trường, cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Thông báo về việc xác định thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức xét tuyển thứ 5 trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021

  • 29/07/2021 10:25

:...Nhà trường thông báo đến thí sinh về việc xác định thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức xét tuyển thứ 5 (PT5), cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Thông báo phúc khảo kết quả xét duyệt Bài luận (đợt 2), đợt tuyển sinh đại học năm 2021

  • 27/07/2021 17:52

"...Nhà trường thông báo về việc phúc khảo kết quả xét duyệt Bài luận (đợt 2), cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Quyết định về việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực - ĐHQG HCM năm 2021

  • 27/07/2021 17:46

"...Căn cứ Kết luận tại cuộc họp ngày 26/07/2021 của Hội đồng Tuyển sinh đại học chính quy năm 2021, Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh"

Xem tiếp

Thông báo về việc viết bài luận và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thứ 5 trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021 (đợt 2)

  • 20/07/2021 09:10

"...Nhà trường thông báo về việc viết bài luận và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thứ 5 trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021 (đợt 2), cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Thông báo về việc lùi thời gian đăng ký và thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non đợt tuyển sinh đại học năm 2021

  • 09/07/2021 14:41

"...Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Nhà trường thông báo đến thí sinh như sau: Thời gian đăng ký và thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non được lùi lại đến khi có thông báo mới."

Xem tiếp

Thông báo về việc đăng ký thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non đợt tuyển sinh đại học năm 2021

  • 23/06/2021 09:02

"...Nhà trường thông báo việc đăng ký và tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, cụ thể như sau:..."

Xem tiếp

Kế hoạch về việc đăng ký học chương trình thứ hai của năm học 2021-2022

  • 21/06/2021 15:14

"...Trường Đại học An Giang lập kế hoạch về việc đăng ký học chương trình thứ hai của năm học 2021 - 2022"

Xem tiếp

Thông báo về việc công bố kết quả xét duyệt Bài luận và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức thứ 5, đợt tuyển sinh đại học năm 2021 (đợt 1)

  • 31/05/2021 17:00

"...Trường Đại học An Giang công bố kết quả xét duyệt Bài luận và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức thứ 5 (đợt 1)"

Xem tiếp