Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học để giảng dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học; giáo viên trung học cở sở dạy môn Khoa học tự nhiên và giáo viên trung học cơ sở dạy môn Lịch sử và Địa lý đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018

  • 26/11/2021 14:27

"...Trường Đại học An Giang lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học để giảng dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học; giáo viên trung học cở sở dạy môn Khoa học tự nhiên và giáo viên trung học cơ sở dạy môn Lịch sử và Địa lý đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, cụ thể:"

Xem tiếp

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học (đối tượng 1) đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018

  • 11/11/2021 13:56

"...Nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên Tin học để giảng dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học, Trường Đại học An Giang tổ chức lớp bồi dưỡng, cụ thể:"

Xem tiếp

Thông báo về việc gia hạn thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2, liên thông, vừa làm vừa học năm 2021 tại Trường Đại học An Giang

  • 29/09/2021 14:37

"...Trường Đại học An Giang thông báo gia hạn thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển sinh cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Quyết định về việc công nhận thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học hình thức giáo dục chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (đợt 2) năm 2021

  • 22/09/2021 10:46

“…Công nhận 206 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (đợt 2) năm 2021”

Xem tiếp

Quyết định về việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (đợt 2) năm 2021

  • 21/09/2021 15:49

"...Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (đợt 2) năm 2021 tại Trường Đại học An Giang như sau:"

Xem tiếp

Thông báo về việc công bố kết quả xét duyệt Bài luận (đợt 3) áp dụng xét tuyển đại học theo phương thức 5, đợt tuyển sinh đại học năm 2021

  • 20/09/2021 21:49

"...Nhà trường thông báo về việc công bố kết quả xét duyệt Bài luận (đợt 3) áp dụng xét tuyển đại học theo phương thức 5, cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Thông báo kết quả xét tuyển đại học hình thức giáo dục chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

  • 15/09/2021 16:56

"...Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học An Giang thông báo kết quả xét tuyển đại học hình thức giáo dục chính quy tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và hướng dẫn thủ tục xác nhận nhập học cho thí sinh đạt điều kiện trúng tuyển, cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Về việc xác định thời gian nộp bài luận và hồ sơ đăng ký xét tuyển; thời gian công bố kết quả xét duyệt Bài luận, công bố kết quả xét đạt điều kiện trúng tuyển và thời gian xác nhận nhập học theo phương thứ 5 (PT5) trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021

  • 09/09/2021 10:26

"...Nhà trường thông báo đến thí sinh về việc xác định thời gian nộp Bài luận và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thứ 5 (PT5) trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021 (đợt 3), cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Thông báo về viêc phối hợp với Trường Đại học Quốc tế tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Quản lý Công tại Trường Đại học An Giang

  • 21/08/2021 15:29

"...Trường Đại học An Giang trân trọng thông báo đến Quý đơn vị thông tin tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản lý Công năm 2021 như sau:"

Xem tiếp

Thông báo về việc viết bài luận và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thứ 5 trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021 (đợt 3)

  • 19/08/2021 14:44

"...Nhà trường thông báo về việc viết bài luận và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thứ 5 trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021 (đợt 3), cụ thể như sau:"

Xem tiếp