"...Nhà trường thông báo đến thí sinh về việc xác định thời gian nộp Bài luận và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thứ 5 (PT5) trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021 (đợt 3), cụ thể như sau:"

(2021) 706-TB-DHAG-HDTS

 

(2021) 706-TB-DHAG-HDTS

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: