Ngày 6/5, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020.

Hội đồng thông qua 07 đề tài, trong đó có 06 đề tài về lĩnh vực Nông nghiệp và 01 đề tài về lĩnh vực Kinh tế.

Toàn cảnh Hội đồng xét danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở
Toàn cảnh Hội đồng xét danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở


Các thành viên Hội đồng xét duyệt danh mục đề tài dựa trên những yêu cầu như: Tính mới, tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn của đề tài. Thông qua ý kiến đánh giá của Tổ Chuyên môn thuộc từng lĩnh vực để đi đến kết quả cuối cùng được tính trên phiếu bầu chọn.
Đây là hoạt động thường xuyên thể hiện sự năng động trong hoạt động nghiên cứu khoa học của tập thể cán bộ, giảng viên của Trường. Đối với những đề tài đã được duyệt sẽ tiến hành làm đề cương chi tiết gởi về Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học theo đúng quy định để thực hiện các bước tiếp theo.

Thanh Vị - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: