Ngày 9/6, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường thuộc lĩnh vực Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường.

Đề tài 1: “Nghiên cứu điều chế dầu Biodiesel từ Lignin của rơm rạ” do ThS Nguyễn Thị Hồng Nhật – Giảng viên Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường làm chủ nhiệm, ThS Võ Thị Dao Chi và ThS Ngô Thúy An – Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật môi trường làm thành viên.
Nghiên cứu được thực hiện nhằm tạo ra được nguồn nhiên liệu có nguồn gốc hữu cơ thay thế cho nguồn nhiên liệu hóa thạch từ việc tận dụng nguồn phế phẩm nông nghiệp (rơm rạ) để sản xuất dầu Biodiesel. Kết quả đề tài đáp ứng được nhu cầu thực tế, mở ra hướng tái sử dụng hiệu quả cho nguồn phế phẩm từ sản xuất nông nghiệp.
Để bám sát với đối tượng và quy trình nghiên cứu, Hội đồng khoa học khuyến nghị chủ nhiệm đổi tên đề tài thành “Chế tạo dầu Biodiesel từ Lignin rơm rạ”. Kết quả, đề tài đạt 83/100 điểm.
Đề tài 2: “Thiết kế mô hình tưới nhỏ giọt cho cây đậu nành ở vùng khan hiếm nước xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn” do ThS Trần Thị Hồng Ngọc – Giảng viên Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường làm chủ nhiệm.
Đề tài thực hiện với mục tiêu thiết kế hệ thống tưới nhỏ giọt và xác định diễn biến lan truyền nước, động thái ẩm của đất; đồng thời xác định lượng nước tối ưu khi thực hiện tưới nhỏ giọt, đảm bảo năng suất tối ưu trong các nghiệm thức tưới cho cây đậu nành rau được canh tác ở vùng khan hiếm nước.
Để phù hợp với đối tượng nghiên cứu, Hội đồng đã đề nghị chủ nhiệm chỉnh sửa tên đề tài thành: “Đánh giá hiệu quả tưới nhỏ giọt cho cây đậu nành rau vùng khan hiếm nước xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang”. Kết quả, đề tài đạt 80,4/100.
Hội đồng đã thống nhất cho các nhóm nghiên cứu triển khai thực hiện.

Cẩm Thiêu – TV

Nhóm nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu điều chế dầu Biodiesel từ Lignin của rơm rạ”
Nhóm nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu điều chế dầu Biodiesel từ Lignin của rơm rạ”

 

TS Lâm Thị Mỹ Linh – Phó Trưởng khoa Khoa Sư phạm, Trưởng BM. Hóa học đóng góp ý kiến cho đề tài 1
TS Lâm Thị Mỹ Linh – Phó Trưởng khoa Khoa Sư phạm, Trưởng BM. Hóa học đóng góp ý kiến cho đề tài 1

 

Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt đề cương NCKH cấp Trường
Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt đề cương NCKH cấp Trường

 

ThS Trần Thị Hồng Ngọc - chủ nhiệm đề tài  “Thiết kế mô hình tưới nhỏ giọt cho cây đậu nành ở vùng khan hiếm nước xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn”
ThS Trần Thị Hồng Ngọc - chủ nhiệm đề tài  “Thiết kế mô hình tưới nhỏ giọt cho cây đậu nành ở vùng khan hiếm nước xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn”


 

Thành viên phản biện đóng góp ý kiến cho đề tài của ThS Trần Thị Hồng Ngọc
Thành viên phản biện đóng góp ý kiến cho đề tài của ThS Trần Thị Hồng Ngọc

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: