Sáng 8/11, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang đã xét duyệt đề cương chi tiết đề tài“Xây dựng quy trình chế biến nước lẩu cua đồng (Somaniathelphusia Sinensis) và thịt cua đồng đóng hộp”.

Đề tài do TS. Nguyễn Duy Tân – Giảng viên Bộ môn Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

TS. Nguyễn Duy Tân – Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm – Khoa NN-TNTN chủ nhiệm đề tài
TS. Nguyễn Duy Tân – Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm – Khoa NN-TNTN chủ nhiệm đề tài

Mục tiêu của đề tài hướng đến là xây dựng được quy trình chế biến hai sản phẩm: Nước lẩu cua đồng và thịt cua đồng đóng hộp ở quy mô phòng thí nghiệm; tạo ra sản phẩm có chất lượng cảm quan tốt, được người tiêu dùng chấp nhận và đạt an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
Dự kiến hiệu quả đề tài mang lại nhằm giải quyết đầu ra cho nguồn nguyên liệu, giúp gia tăng giá trị kinh tế cho con cua đồng, đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ cua đồng. Kết quả, đề tài đạt 85,8/100đ và cho tiến hành thực hiện.
Cùng ngày, Hội đồng cũng đã xét duyệt đề cương chi tiết đề tài “Nghiên cứu sản xuất màng sinh học từ bột huyền tinh (Tacca Leontopetaloides (L.) Kuntze) ở An Giang và ứng dụng trong bảo quản một số thực phẩm”. 
Đề tài do TS. Hồ Thanh Bình – Trưởng Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên làm chủ nhiệm, ThS. Vũ Thị Thanh Đào là thành viên. 
Kết quả, đề tài đạt 86,2/100đ và cho tiến hành thực hiện. 

Thành viên Hội đồng nghiệm thu
Thành viên Hội đồng nghiệm thu


 

ThS. Vũ Thị Thanh Đào – Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm báo cáo tóm tắt đề tài
ThS. Vũ Thị Thanh Đào – Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm báo cáo tóm tắt đề tài

Thanh Trúc - TV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: