Ngày 28/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết 4 đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG–HCM.

Hoạt động này nhằm giúp hoàn chỉnh nội dung và hình thức đề cương chi tiết các nghiên cứu khoa học để cán bộ, giảng viên có thể triển khai thực hiện, hoàn thành nghiên cứu với kết quả tốt nhất.
Hội đồng đã xét duyệt và thống nhất cho tiến hành thực hiện các đề tài:
1. “Xây dựng quy trình nhân giống In Vitro và ứng dụng các chế phẩm vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía trong canh tác cây bạc hà chanh sả (Melissa Oficinalis) tại tỉnh An Giang” do ThS Nguyễn Thị Thúy Diễm - Giảng viên Bộ môn Khoa học cây trồng (Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên) làm chủ nghiệm. 
Mục tiêu đề tài nhằm xây dựng quy trình nuôi cấy mô trong nhân giống cây bạc hà chanh sả; Đánh giá chế phẩm vi sinh có khả năng cung cấp dưỡng chất N, P và và thúc đẩy sinh trưởng trong điều kiện nhà lưới và ngoài đồng tại An Giang. Đề tài đạt 85/100 điểm.
2. “Xây dựng quy trình sản xuất giống dưa leo ghép gốc kháng bệnh héo rũ và ứng dụng chế phẩm hữu cơ vi sinh trong canh tác tại Thoại Sơn - An Giang” do ThS Huỳnh Trường Huê - Giảng viên bộ môn Khoa học cây trồng (Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên) làm chủ nhiệm. 
Mục tiêu đề tài nhằm xác định hiệu quả của gốc ghép trên từng loại giá thể; xác định hiệu quả của nấm Trichoderma sp. trên cây ghép; đánh giá hiệu quả của chế phẩm hữu cơ vi sinh qua lá đến sinh trưởng, năng suất, phẩm chất trái và hiệu quả kinh tế; xây dựng quy trình sản xuất giống dưa leo ghép gốc kháng bệnh héo rũ và ứng dụng chế phẩm hữu cơ vi sinh. Đề tài đạt 83,3/100 điểm.

Toàn cảnh buổi xét duyệt
Toàn cảnh buổi xét duyệt

 

ThS Nguyễn Thị Thúy Diễm - Giảng viên Bộ môn Khoa học cây trồng trình bày đề cương đề tài 1
ThS Nguyễn Thị Thúy Diễm - Giảng viên Bộ môn Khoa học cây trồng trình bày đề cương đề tài 1

 

ThS Nguyễn Thị Minh Châu - Giảng viên bộ môn Khoa học cây trồng trình bày đề cương Đề tài 2
ThS Nguyễn Thị Minh Châu - Giảng viên bộ môn Khoa học cây trồng trình bày đề cương Đề tài 2

 

PGS, TS Trần Thị Ba - Giảng viên chính, Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ - Chủ tịch Hội đồng phản biện đề tài 1 và 2 tổng hợp ý kiến buổi xét duyệt
PGS, TS Trần Thị Ba - Giảng viên chính, Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ - Chủ tịch Hội đồng phản biện đề tài 1 và 2 tổng hợp ý kiến buổi xét duyệt


3.  “Đánh giá phẩm chất các giống xoài đang trồng tại An Giang, bước đầu khảo sát tính trạng dày vỏ và độ ngọt của các giống xoài bằng dấu phân tử SSR” do TS Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học làm chủ nhiệm. 
Mục tiêu của đề tài là điều tra, thu thập và đánh giá năng suất của các giống xoài ở An Giang; đánh giá phẩm chất trái của các giống xoài được trồng ở An Giang như xoài thanh ca, xoài cát chu, xoài cát hòa lộc, xoài Thái Lan, xoài Đài Loan, xoài thơm,...; bước đầu khảo sát tình trạng dày vỏ và độ ngọt của các giống xoài bằng dấu phân tử SSR. Đề tài đạt 80,7/100 điểm. 
4. “Xây dựng quy trình công nghệ chế biến nước giải khát lên men và trà đóng lon từ măng tây xanh (Asparagus officinalis l.)” do ThS Nguyễn Thị Ngọc Giang – Kỹ thuật viên Tổ Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm, Khu Thí nghiệm - Thực hành làm chủ nhiệm. 
Mục tiêu của đề tài là xác định các thông số kỹ thuật sản xuất nước giải khát lên men từ gốc măng tây xanh; xác định các thông số kỹ thuật sản xuất trà đóng lon từ gốc và từ thân măng tây xanh. Đề tài đạt 79,6/100 điểm.
Hội đồng Khoa học đánh giá cao tính mới và khả năng ứng dụng của các đề tài và tin tưởng các tác giả sẽ hoàn thành nghiên cứu theo đúng thời gian quy định.

Hữu Nghị - TV

Nhóm nghiên cứu đề tài “Đánh giá phẩm chất các giống xoài đang trồng tại An Giang, bước đầu khảo sát tính trạng dày vỏ và độ ngọt của các giống xoài bằng dấu phân tử SSR”
Nhóm nghiên cứu đề tài “Đánh giá phẩm chất các giống xoài đang trồng tại An Giang, bước đầu khảo sát tính trạng dày vỏ và độ ngọt của các giống xoài bằng dấu phân tử SSR”

 

Nhóm nghiên cứu đề tài “Xây dựng quy trình công nghệ chế biến nước giải khát lên men và trà đóng lon từ măng tây xanh (asparagus officinalis l.)”
Nhóm nghiên cứu đề tài “Xây dựng quy trình công nghệ chế biến nước giải khát lên men và trà đóng lon từ măng tây xanh (asparagus officinalis l.)”

 

Thành viên Hội đồng phản biện góp ý cho nghiên cứu của đề tài 1 và 2 
Thành viên Hội đồng phản biện góp ý cho nghiên cứu của đề tài 1 và 2


 

PGS,TS Hồ Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHAG, Chủ tịch Hội đồng phản biện đề tài 3 và 4 tổng hợp ý kiến buổi xét duyệt
PGS,TS Hồ Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHAG, Chủ tịch Hội đồng phản biện đề tài 3 và 4 tổng hợp ý kiến buổi xét duyệt

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: