Sáng 27/11, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã xét duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2019-2020.

Hội đồng đã thông qua 23 đề tài; trong đó có 5 đề tài về lĩnh vực Kinh tế, Khoa học xã hội; 4 đề tài về Khoa học xã hội, Ngữ văn và Giáo dục; 14 đề tài về Nông nghiệp, Thủy sản và CNSH.

Toàn cảnh hội đồng
Toàn cảnh hội đồng


Các thành viên của Hội đồng đã xét duyệt danh mục đề tài dựa trên những yêu cầu như: Tính mới, tính cần thiết, mục tiêu, nội dung nghiên cứu và nơi ứng dụng của đề tài. Thông qua ý kiến đánh giá của Tổ chuyên môn thuộc từng lĩnh vực để đi đến kết quả cuối cùng được tính trên phiếu bầu chọn.

Đây là hoạt động thường niên thể hiện sự năng động trong hoạt động nghiên cứu khoa học của tập thể cán bộ, giảng viên của Trường. Đối với những đề tài đã được duyệt sẽ tiến hành làm đề cương chi tiết và nộp về Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học theo đúng quy định để thực hiện các bước tiếp theo.

Thanh Trúc - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: