Ngày 1/7, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt danh mục đề tài cấp Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh loại C năm 2022.

Hội đồng thông qua 15 đề tài, trong đó 3 đề tài lĩnh vực Khoa học tự nhiên; 2 đề tài Quản lý giáo dục; 1 đề tài Công nghệ thông tin; 1 đề tài Quản lý tài nguyên môi trường; 8 đề tài Nông nghiệp.

Thành viên hội đồng xét duyệt
Thành viên hội đồng xét duyệt

 

Toàn cảnh hội đồng
Toàn cảnh hội đồng


Các thành viên Hội đồng xét duyệt danh mục đề tài dựa trên những yêu cầu như: Tính mới, tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn của đề tài. Hội đồng thông qua ý kiến đánh giá của Tổ Chuyên môn thuộc từng lĩnh vực để đi đến kết quả cuối cùng được tính trên phiếu bầu chọn.
Đây là hoạt động thường xuyên thể hiện sự năng động trong hoạt động nghiên cứu khoa học của tập thể cán bộ, giảng viên của Trường. Đối với những đề tài đã được duyệt sẽ tiến hành làm đề cương chi tiết gởi về Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học theo đúng quy định để thực hiện các bước tiếp theo.

                                                                                            Bạch Tuyết - TV

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: