Ngày 6/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã xét duyệt đề cương 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.

Đề tài “Xây dựng website hỗ trợ theo dõi quá trình học tập của người học tại Trường Đại học An Giang” do TS Huỳnh Phước Hải – Giảng viên bộ môn Kỹ thuật phần mềm – Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học An Giang  làm chủ nhiệm.
Đề tài được thực hiện với các mục tiêu: Hỗ trợ người học theo dõi được quá trình học tập và biểu diễn trực quan quá trình học tập của người học; hỗ trợ giảng viên nhập kết quả thường xuyên, trực tiếp trên hệ thống và theo dõi được kết quả học tập theo quá trình của môn học phụ trách; hỗ trợ chuyên viên phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng kết xuất dữ liệu điểm thường xuyên sang phần mềm Edusoft; giúp cố vấn học tập theo dõi quá trình học tập của các sinh viên mình được phụ trách. Ngoài ra, phần mềm có thể kết xuất tự động các báo cáo thống kê, tra cứu thông tin về quá trình học tập của người học.
Các thành viên trong Hội đồng đã có nhiều góp ý cho Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện đề cương. Kết quả, đề tài đạt 84/100 điểm và thống nhất cho tiến hành thực hiện.
Cùng ngày, Hội đồng cũng đã họp xét duyệt đề cương đề tài “Di cư của đồng bào Khmer tỉnh An Giang: Thực trạng và giải pháp” do ThS Mai Thị Vân – Chuyên viên Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và nhân văn làm chủ nhiệm.
Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá hiện trạng, xu hướng di cư lao động của đồng bào Khmer từ nông thôn An Giang ra thành thị và tỉnh thành khác trong 5 năm gần đây, đồng thời đánh giá những tác động tích cực và tiêu cực của quá trình di cư đối với bản thân đồng bào Khmer di cư và hộ gia đình có thành viên di cư, từ đó đề xuất những giải pháp cho vấn đề này.
Hội đồng khoa học mong muốn nhóm nghiên cứu làm nổi bật lên tính mới, kết quả xác thực, khách quan từ đó đưa ra những giải pháp tối ưu cho vấn đề này. Kết quả, đề tài đạt 80.2/100 điểm và thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Thanh Trúc – TV

TS Huỳnh Phước Hải – GV Bộ môn Kỹ thuật phần mềm – Khoa Công nghệ thông tin báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu
TS Huỳnh Phước Hải – GV Bộ môn Kỹ thuật phần mềm – Khoa Công nghệ thông tin báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu

 

Hội đồng phản biện đề tài
Hội đồng phản biện đề tài

 

Đại diện nhóm nghiên cứu về việc di cư của đồng bào Khmer báo cáo đề cương
Đại diện nhóm nghiên cứu về việc di cư của đồng bào Khmer báo cáo đề cương


 

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu
Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt đề cương NCKH

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: