Ngày 17/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Hiệu lực của 05 dịch trích thực vật trừ sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda) gây hại trên cây bắp”.

Đề tài do ThS Lê Minh Tuấn – Giảng viên Bộ môn Khoa học Cây trồng (Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên) làm chủ nhiệm và TS Lâm Thị Mỹ Linh – Phó Trưởng khoa Sư phạm làm thành viên.
Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm tìm ra một số dịch trích thực vật có khả năng ức chế quá trình sinh trưởng, phát triển và ngán ăn của sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda) gây hại trên cây bắp trong điều kiện phòng thí nghiệm và ngoài nhà lưới. Từ đó khuyến cáo nông dân sử dụng các dịch trích này trong việc điều chế thuốc bảo vệ thực vật sinh học để phòng trừ sâu keo mùa thu.
Hội đồng Khoa học đã có nhiều góp ý cho Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện đề cương; trong đó có chỉnh lại tên đề tài là “Đánh giá hiệu lực của năm dịch trích thực vật trừ sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda) gây hại trên cây bắp trong điều kiện nhà lưới” để phù hợp với quy trình nghiên cứu. Kết quả, đề tài đạt 84/100 điểm và thống nhất cho tiến hành thực hiện.
Cùng ngày, Hội đồng cũng đã họp xét duyệt đề cương đề tài “Nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học An Giang” do TS Hàng Quang Thái – Giảng viên Bộ môn Giáo dục Thể chất làm chủ nhiệm, ThS Trương Thanh Hải – Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, ThS Trương Chí Hùng – Giảng viên Bộ môn Giáo dục tiểu học (Khoa Sư phạm) làm thành viên.
Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt đề cương, ngoài những góp ý hoàn thiện đề tài, Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu đổi tên đề tài “Một số biện pháp nâng cao thể lực cho sinh viên không chuyên Trường Đại học An Giang” để phù hợp với đối tượng nghiên cứu. Đề tài đạt 72.7/100 điểm và thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Bạch Tuyết – Thanh Trúc

Nhóm tác giả đề tài “Đánh giá hiệu lực của năm dịch trích thực vật trừ sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda) gây hại trên cây bắp trong điều kiện nhà lưới”
Nhóm tác giả đề tài “Đánh giá hiệu lực của năm dịch trích thực vật trừ sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda) gây hại trên cây bắp trong điều kiện nhà lưới”

 

Hội đồng phản biện đề tài
Hội đồng phản biện đề tài

 

Nhóm tác giả đề tài “Một số biện pháp nâng cao thể lực cho sinh viên không chuyên Trường Đại học An Giang”
Nhóm tác giả đề tài “Một số biện pháp nâng cao thể lực cho sinh viên không chuyên Trường Đại học An Giang”

 

Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt đề cương NCKH
Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt đề cương NCKH

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: