Ngày 12/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 2 giáo trình chuyên ngành Công nghệ sinh học

Giáo trình “Nuôi cấy mô thực vật” (mã học phần BIT515) do TS Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học và ThS Diệp Nhựt Thanh Hằng – Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học, Khoa Nông nghiệp - TNTN biên soạn.
Giáo trình dự kiến có 200 trang được kết cấu thành 7 chương. Giáo trình cung cấp các kiến thức liên quan đến nuôi cấy mô, lịch sử và hiện trạng nuôi cấy mô trên thế giới và tại Việt Nam. Qua đó giúp cho sinh viên nắm vững các nguyên tắc, cũng như các kỹ thuật cần thiết trong việc lựa chọn và xử lý mẫu cấy, môi trường nuôi cấy thích hợp cho từng đối tượng và mục tiêu nuôi cấy; đồng thời hiểu và ứng dụng các kỹ thuật nuôi cấy mô trong chọn và tạo giống cây trồng thông qua các kỹ thuật như cấy đỉnh sinh trưởng, tế bào đơn bội, dung hợp tế bào và chuyển gen,...
Giáo trình “Công nghệ sinh học môi trường” (mã học phần ABI505) do TS Đoàn Thị Minh Nguyệt - Giảng viên Bộ môn Công nghệ sinh học và TS Nguyễn Trần Nhẫn Tánh - Trưởng Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường biên soạn.
Giáo trình dự kiến có 150 trang được kết cấu thành 5 chương. Giáo trình nhằm cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản về sự chuyển hóa các chu trình sinh địa hóa học như chu trình thủy văn, chu trình Cacbon, chu trình Nitrogen, chu trình Phosphorus; tầm quan trọng của vi sinh vật hiếu khí, kỵ khí trong chuyển hóa các chất thải hữu cơ, phế phụ phẩm… thành những sản phẩm sinh học thân thiện môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tính toán dự đoán lượng sản phẩm tạo thành từ các nguồn sinh khối hữu cơ. 
Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa của việc xây dựng giáo trình cho từng chuyên ngành, đặc biệt đối với những ngành có nguồn tài liệu nghiên cứu chưa phong phú. Tuy nhiên giáo trình cần đảm bảo hơn nữa tính logic, tính đổi mới sáng tạo, phù hợp với thực tiễn...
Hội đồng đồng ý cho biên soạn, đề nghị tác giả hoàn chỉnh đề cương chi tiết của giáo trình theo góp ý và gửi lại cho Hội đồng.

Thanh Trúc – TV

TS Nguyễn Thị Mỹ Duyên báo cáo đề cương chi tiết giáo trình
TS Nguyễn Thị Mỹ Duyên báo cáo đề cương chi tiết giáo trình

 

Hội đồng góp ý đề cương
Hội đồng góp ý đề cương

 

TS Nguyễn Trần Nhẫn Tánh đại diện nhóm biên soạn báo cáo đề cương
TS Nguyễn Trần Nhẫn Tánh đại diện nhóm biên soạn báo cáo đề cương

 

Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt đề cương
Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt đề cương


 

Hình ảnh :

Tin liên quan: